Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning

 • 7,5 hp
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Medicinsk pedagogik
 • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Kursen anordnas av Centrum för Klinisk Utbildning (CKU-KI) och har som mål att ge pedagogisk kompetens samt att stimulera ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till högskolestudenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning. Kursen fokuserar på studenters lärande, den professionella läraren och handledaren samt på förutsättningar för målstyrd undervisning, bedömning och examination.

Delar av kursen genomförs via lärplattform varför tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Kursen vänder sig till dig som har ett pågående utbildningsuppdrag.

Höstterminen 2017

 • 25%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 28 augusti 2017 - 14 januari 2018
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 18 april 2017
 • Anmälningskod: KI-61010

Särskild behörighet

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Vårterminen 2018

 • 25%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2017
 • Anmälningskod: KI-62014

Särskild behörighet

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Margaretha Forsberg Larm, margaretha.forsberg.larm@ki.se
Eva Hjertquist Duräng, eva.hjertquist.durang@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen