Kardiovaskulär diagnostik med klinisk tillämpning

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för laboratoriemedicin

Kursen ger såväl grundläggande som fördjupande kunskap inom kardiovaskulär diagnostik och omfattar diagnostik med EKG, arbetsprov, myokardscintigrafi och ultraljud av såväl hjärta som kärl. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar varvat med praktiska övningar och seminarier kring fall och svarsskrivning. Kursen riktar sig till biomedicinska analytiker men även till dig som är sjuksköterska eller läkare. För dig med en bakgrund som biomedicinsk analytiker är kursen lämplig om du tänkt läsa till en magisterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap.

Vårterminen 2018

  • 25%, Undervisning på kvällstid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2017
  • Anmälningskod: KI-62016

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en biomedicinsk analytikerexamen från utbildning med inriktning klinisk fysiologi eller en sjuksköterskeexamen. Alternativt 120 hp från läkarprogrammet. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Anette Rickenlund, Anette.Rickenlund@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen