Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom radiografi

 • 7,5 hp
 • Distans
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Radiografi
 • Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
 • Obligatoriska träffar: Ja

Kursen riktar sig till dig som tänkt läsa till en magisterexamen i radiografi. Den ger dig möjlighet att ytterligare utveckla din förmåga att analysera och kritiskt granska radiografisk forskning. Kursens syfte är att du ska fördjupa dina kunskaper inom vetenskapsteori och forskningsmetodik för att kunna genomföra ett examensarbete inom ditt huvudområde på avancerad nivå. Kursen tar upp forskningsetiska frågeställningar och syftar också till att öka dina kunskaper om aktuell forskning inom radiografins olika delar.

Information om distansutbildningen

Lärarstöd ges via en lärplattform. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs, gärna också webbkamera. Examination sker genom inlämningsuppgifter och skriftlig tentamen.

Vårterminen 2018

 • 50%, Distans, Undervisning på olika tider
 • Obligatoriska träffar: 3,  Övriga träffar: 3
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • 26 mars 2018 - 03 juni 2018
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2017
 • Anmälningskod: KI-62025

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp inom radiografi. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Förtur för sökande som genomgått någon av kurserna Bild och funktion, Datortomografi, Magnetisk resonanstomografi, Nuklearmedicin, Pediatrisk radiologi eller Strålterapi för röntgensjuksköterskor (30 hp). Resterande sökande meritvärderas genom antal högskolepoäng (30-285 hp).

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Jessica Ekberg, jessica.ekberg@ki.se, 08-524 83 770

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen