Ledarskap och organisationsutveckling 2 - magisterexamen i medical management

  • 30 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Medical Management
  • Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Kursen vänder sig till dig som har gått kursen Ledarskap och organisationsutveckling 1 (eller motsvarande) och som vill fördjupa dig ytterligare inom huvudområdet medical management. Utöver ett examensarbete för magisterexamen ger kursen dig en ämnesfördjupning genom ökad tyngdpunkt på vetenskaplig metod och teorianknytning. Kursen ger dig också kunskap om organisationers struktur och dynamik med speciellt fokus på chefsrollens villkor och förutsättningar.

Kursen startar som fristående kurs för sista gången HT17. Från och med höstterminen 2018 ges kursen som uppdragsutbildning, läs mer på ki.se/utbildning/kursutbud-inom-uppdragsutbildning 

Höstterminen 2017

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • 28 augusti 2017 - 03 juni 2018
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 18 april 2017
  • Anmälningskod: KI-61016

Särskild behörighet

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp. Därtill krävs kursen Ledarskap och organisationsutveckling 1 (30 hp) på avancerad nivå, eller motsvarande. Utöver detta krävs minst 2 års yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Ulrika Schüldt Håård, ulrika.schuldt-haard@ki.se, 08-524 83805

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen