Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologi

  • 15 hp
  • Avancerad nivå
  • Huvudområde: Odontologi
  • Institutionen för odontologi

Denna kurs är första delen för dig som tänkt läsa till en magisterexamen i tandteknik eller odontologisk profylaktik, eller vill ta en masterexamen i odontologi. Kursen ger dig möjlighet att ytterligare utveckla din förmåga att analysera och kritiskt granska odontologisk forskning. Du kommer att få de kunskaper du behöver i vetenskapsteori och forskningsmetodik för att kunna genomföra ett examensarbete inom ditt huvudområde på avancerad nivå. Kursen tar även upp forskningsetiska frågeställningar och då den riktar sig till alla tre yrkeskategorierna syftar den också till att öka din kunskap om aktuell forskning inom odontologins olika delar.

Beroende på din utbildningsbakgrund kan du behöva komplettera med ytterligare kurser innan du påbörjar examensarbetet (se respektive kurs). Kursen inleds med en veckas introduktion för genomgång av de teoretiska delarna. Resten av kursen bygger på självstudier kombinerat med obligatoriska träffar en gång per månad, i två till tre dagar.

Höstterminen 2017

  • 25%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Huddinge
  • 28 augusti 2017 - 03 juni 2018
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 18 april 2017
  • Anmälningskod: KI-61033

Särskild behörighet

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp inom odontologi, odontologisk profylaktik eller tandteknik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Nagihan Bostanci, nagihan.bostanci@ki.se, 08-524 88021
Mikael Wendel, Mikael.Wendel@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Övrig information

Visa kursplanen