Bedömning av gångfunktion hos barn och vuxna med funktionsnedsättning

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Syftet med kursen är att öka kunskapen rörande bedömning av gångfunktion hos barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Du ges möjlighet att utveckla din förmåga att analysera funktionsnedsättningens påverkan på gången samt att kunna motivera behandlingsförslag. Efter avslutad kurs ska du kunna göra en bedömning av gångförmågan med hjälp av relevanta metoder och bedömningsinstrument samt kunna analysera faktorer som påverkar gångförmågan.

Höstterminen 2017

  • 75%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Solna
  • 02 oktober 2017 - 19 november 2017
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 18 april 2017
  • Anmälningskod: KI-61003

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en sjukgymnast-, fysioterapeut-, läkar-, ortopedingenjörs- eller idrottslärarexamen. Alternativt en kandidatexamen i podiatri. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Åsa Bartonek, asa.bartonek@ki.se, 08-517 79011

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen