Tillämpad beteendemedicin i primärvården

 • 7,5 hp
 • Avancerad nivå
 • Huvudområde: Psykologi
 • Institutionen för klinisk neurovetenskap

Kursens syfte är att öka din kunskap om beteendemedicinska verktyg som kan användas för att stödja patienter med många olika sjukdomstillstånd till hälsosam beteendeförändring. Du lär dig att arbeta effektivt genom korta interventioner. Du ökar också din förmåga till interprofessionell kommunikation och samarbete kring en patient.

I kursen ingår att du tillsammans med en kurskamrat från annan yrkesbakgrund träffar en primärvårdspatient, sammanlagt tre gånger. Därtill deltar du i seminarier om att möta patienter med stressrelaterad ohälsa, depression, ångest, övervikt, smärta eller sömnproblem. Motiverande samtal (MI) är ett viktigt inslag i kursen.
 

Höstterminen 2017

 • 75%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Stockholm
 • 27 november 2017 - 14 januari 2018
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 18 april 2017
 • Anmälningskod: KI-61031

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en läkar-, psykolog-, sjukgymnast-, fysioterapeut-, arbetsterapeut- eller sjuksköterskeexamen. Alternativt 150 hp från utbildning som leder till någon av ovanstående examina.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Vårterminen 2018

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Studieort: Stockholm
 • 30 april 2018 - 03 juni 2018
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2017
 • Anmälningskod: KI-62024

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en läkar-, psykolog-, sjukgymnast-, fysioterapeut-, arbetsterapeut- eller sjuksköterskeexamen. Alternativt 150 hp från utbildning som leder till någon av ovanstående examina.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Anne H Berman, anne.h.berman@ki.se, 070-424 53 60
Gabriele Biguet, gabriele.biguet@ki.se, 08-524 888 25

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen