Hälsa och ohälsa - ett psykosomatiskt perspektiv

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen ger dig kunskaper om hur du kan tillämpa ett psykosomatiskt perspektiv i samverkan med andra yrkeskategorier i multidisciplinära team. Kursen innehåller psykosomatisk teoribildning, kroppsligt meningsskapande, existentiellt och fenomenologiskt perspektiv på hälsa, affekt- och kroppsmedvetenhet. Därutöver ges en orientering i ett compassionfokuserat förhållningssätt samt kroppsterapeutiska och affektfokuserade interventioner. Stor vikt läggs vid interprofessionell samverkan.

Vårterminen 2018

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2017
  • Anmälningskod: KI-62012

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Minst 120 hp från utbildning som leder till arbetsterapeut-, audionom-, dietist-, logoped-, läkar-, psykolog-, sjuksköterske-, sjukgymnast-, fysioterapeut- eller socionomexamen. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Adrienne Levy Berg, adrienne.levy-berg@ki.se, 070-2116739

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen