Fysisk aktivitet som prevention FYSS/FaR

  • 7,5 hp
  • Avancerad nivå
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen syftar till att ge dig en vetenskaplig grund kring sambandet mellan fysisk aktivitet och träning och hälsa, med fokus på prevention av livsstilsrelaterade sjukdomar. Kursen baseras till stor del på boken Fysisk aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling (FYSS). Kursen innefattar också träningslära och metoden Fysisk aktivitet på recept (FaR) samt metoder för utvärdering och redskap för att stödja en beteendeförändring och vidmakthålla denna. Kursen består av både teoretiska och praktiska moment där olika studentaktiverande pedagogiska metoder tillämpas.

Vårterminen 2018

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 26 mars 2018 - 03 juni 2018
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2017
  • Anmälningskod: KI-62010

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Högskolepoäng (30-285 hp)

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Maria Hagströmer, maria.hagstromer@ki.se, 08-524 88836

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen