Psykoterapeutprogrammet

 • 90 hp
 • 3 år (halvfart)
 • Studiestart höst: v. 36  
 • Examen: Psykoterapeutexamen och Medicine magisterexamen    

Psykoterapeuten gör psykoterapibedömningar samt planerar, genomför och utvärderar psykoterapi. Psykoterapi är en effektiv behandling för psykologiska problem vid både psykiatriska och somatiska tillstånd. 

Beskrivning

Psykoterapeutprogrammet med inriktning kognitiv beteendeterapi vänder sig till dig som arbetar med psykologisk behandling inom hälso- och sjukvård som psykolog, läkare, socionom eller motsvarande och leder till psykoterapeutexamen.

Inriktningen är kognitiv beteendeterapi. Den kliniska tillämpningen bygger på evidensbaserade metoder. Utbildningen har en stark forskningsförankring och kombineras med ett verksamhetsintegrerat lärande, framförallt inom psykiatrin.

De teoretiska momenten ges i form av föreläsningar, problembaserat lärande och seminarier. Delvis i webbaserad lärmiljö. De kliniska momenten ges som verksamhetsförlagd utbildning där du genomför kliniska placeringar på olika vårdenheter. Platserna fördelas så att du ska få en så bred erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete som möjligt. De teoretiska och kliniska delarna av programmet är integrerade och syftar till att både ge en progression och en ökad specialisering i att kunna bedöma och behandla komplexa störningar. 

Programmet genomförs som halvfartsstudier under sex terminer och har två inriktningar:

 • För dig som är psykolog och specialiserar dig i klinisk psykologi. 
 • Öppen för alla sökanden oavsett grundprofession med den särskilda behörighet som anges nedan. 
De båda inriktningarna samläser delar av programmet medan undervisningen som avser den kliniska tillämpningen och vissa teoretiska fördjupnings- och breddmoment är inriktningsspecifika.

Inriktningen "specialist i klinisk psykologi" ger professionsspecifik fördjupning inom områdena planering, utveckling och utvärdering av psykoterapeutiska metoder samt kunskap i att leda, samordna och implementera psykoterapeutisk verksamhet inom hälso- och sjukvården. För mer information om specialistinriktningen läser mer om programmets uppbyggnad idag.

Undervisningsspråk: Svenska, vissa moment kan komma att ges på engelska

Läs mer om hur programmet är uppbyggt idag på programmets webbplats eller i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Utbildningen leder till psykoterapeutexamen och medicine magisterexamen. Efter examen kan psykoterapeuten ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Utöver detta kan studerande som genomgått utbildningen med inriktning specialist i klinisk psykologi ansöka om specialistbehörighet hos Sveriges Psykologförbund.

Karolinska Institutets psykoterapeutprogram syftar särskilt till att ge kompetens för att verka inom offentligt finansierad vård. Genom ett nära samarbete med Stockholms läns landsting sker en kontinuerlig bevakning att utbildningen innebär anställningsbarhet inom landstingets psykiatriska vårdenheter.
 

Inriktning kognitiv beteendeterapi, Höstterminen 2018

 • 50%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 8
 • Studieort: Stockholm
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 april 2018
 • Anmälningskod: KI-21005

Särskild behörighet

-Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser), eller
-läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller
-socionomexamen, eller
-annan motsvarande examen (kandidatexamen/ yrkesexamen) om minst 180 hp.

För sökande med socionomexamen eller med annan motsvarande examen om 180 hp krävs dessutom grundläggande psykoterapeututbildning eller motsvarande.

Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen och under dessa två år arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Detta krav ska dock anses vara uppfyllt för den som genomgått specialistutbildning för läkare i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri.

Den sökande ska inom ramen för den grundläggande psykoterapiutbildningen eller på annat sätt ha genomgått egenterapi eller motsvarande omfattande minst 20 timmar hos legitimerad psykoterapeut.

Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Urvalet sker genom en samlad bedömning av den sökandes meriter. Vi ber alla sökande att skriva ut och fylla i meritportföljen som du hittar via länken nedan så snart anmälan öppnat 15 mars. Meritportföljen (med tillhörande meriter) ska ha inkommit till Antagningsservice senast 27 april 2018.

Här hittar du sidan med meritportföljen: http://ki.se/utbildning/meritportfoljer

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras den 11 juni på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Inriktning specialist i klinisk psykologi, Höstterminen 2018

 • 50%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 8
 • Studieort: Stockholm
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 april 2018
 • Anmälningskod: KI-21006

Särskild behörighet

Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser).

Den sökande ska ha varit yrkesverksam under minst två år efter den grundläggande psykoterapiutbildningen och under dessa två år arbetat med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Den grundläggande psykoterapiutbildningen eller motsvarande ska ha varit inriktad mot kognitiv beteendeterapi.

Den sökande ska inom ramen för den grundläggande utbildningen eller på annat sätt ha genomgått egenterapi eller motsvarande omfattande minst 20 timmar hos legitimerad psykoterapeut.

Den sökande ska ha intyg från arbetsgivaren som visar att den sökande under studietiden kommer att ha deltidstjänstgöring med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrisk vård eller motsvarande.

Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Urvalet sker genom en samlad bedömning av den sökandes meriter. Vi ber alla sökande att skriva ut och fylla i meritportföljen som du hittar via länken nedan så snart anmälan öppnat 15 mars. Meritportföljen (med tillhörande meriter) ska ha inkommit till Antagningsservice senast 27 april 2018.

Här hittar du sidan med meritportföljen: http://ki.se/utbildning/meritportfoljer

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras den 11 juni på ditt konto på antagning.se.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen