Psykologprogrammet

  • 300 hp
  • 5 år
  • Studiestart höst: v. 36  
  • Examen: Psykologexamen  

En psykolog har stor kunskap om människans beteende och mentala processer. Som psykolog har du möjlighet att självständigt arbeta med utredning och behandling av människors psykologiska problem. Andra arbetsuppgifter kan vara utbildning, rådgivning och förebyggande hälsoarbete.

Beskrivning

Psykologi är vetenskapen om människans beteende, upplevelser, tankar och känslor. Som psykolog har du möjlighet att självständigt arbeta med utredning och behandling av människors psykologiska problem. Andra arbetsuppgifter kan vara rådgivning och förebyggande hälsoarbete. 

Psykologins vetenskapliga metoder har utvecklats mycket snabbt, speciellt i gränsområdet till biologi och medicin. Ökad kunskap om hjärnan har skapat nya förutsättningar för att vi ska förstå oss själva och vår plats i världen. 
 
Psykologprogrammet leder till en psykologexamen, som är en yrkesexamen på avancerad nivå. Utbildningen inleds med grundläggande kurser i psykologins olika områden, kopplade till biologi och neurovetenskap. Du kommer att få besöka olika verksamheter och möta psykologer med olika arbetsuppgifter. Främst inom hälso- och sjukvård men också inom andra områden.

Du lär dig också vetenskaplig metod. En längre valbar period på termin sex ger god möjlighet att läsa fördjupande kurser eller göra utbytesstudier. Under den senare delen av utbildningen ligger fokus allt mer på kliniska tillämpningar av psykologi. Här ingår en längre praktikperiod och utbildning i psykologisk behandling/psykoterapi där du under handledning behandlar patienter som lider av psykisk ohälsa. Du får också lära dig att ge psykologisk behandling via internet. Du avslutar utbildningen med ett examensarbete. Genom att utbildningen ges på ett medicinskt universitet har du möjlighet att knyta kontakt med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård.

Läs mer om hur programmet är uppbyggt idag på programmets webbplats eller i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Efter examen och ett års praktisk tjänstgöring kan du ansöka om att bli legitimerad psykolog. Psykologer arbetar inom en rad olika samhällssektorer och möter människor inom utbildning, organisation, hälso- och sjukvård. Många psykologer arbetar med förebyggande, utredande, stödjande och behandlande insatser för barn, ungdomar och vuxna inom psykiatri och social omsorg. Andra gör insatser för enskilda eller för arbetsgrupper i organisationer som behöver stöd för utveckling av verksamheten.

Höstterminen 2018

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 70
  • Studieort: Solna
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 16 april 2018
  • Anmälningskod: KI-41015

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5).

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Varför ska jag utbilda mig till psykolog?

Psykologstudenten Raghed Bitar och Kristina Aspvall som arbetar som psykolog, berättar om sitt yrkesval.

Vill du veta mer om hur det är att plugga på Psykologprogrammet?

Här kan du se ett seminarium från Saco studentmässa i Stockholm.