Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård

 • 60 hp
 • 2 år (halvfart)
 • Distans
 • Studiestart höst: v. 36  
 • Obligatoriska träffar: Ja
 • Examen: Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen  

Programmet förbereder för arbete som specialistsjuksköterska inom medicinsk vård. Specialistsjuksköterskan leder arbetet och ansvarar för kvalitetsutveckling av omvårdnad samt genomförande av förbättringsarbete av vården på evidensbaserad grund.

Anmälan öppen 15 februari till 15 mars

Beskrivning

Programmet ger dig specialistkompetens att självständigt planera, leda, samordna och utvärdera evidensbaserad omvårdnad inom medicinsk vård. Ditt arbete kan vara inriktat mot till exempel kardiologi, infektionssjukvård, endokrinologi, reumatologi och lungmedicinsk vård. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper i att observera, bedöma och åtgärda komplexa omvårdnadsbehov och systematisk arbeta med förbättringsarbete. Fokus är humanistisk, personcentrerad och patientsäker omvårdnad.

Huvudområdet omvårdnad utgår från en humanistisk värdegrund och etik för vårdande och tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, reaktioner och behov i sin livssituation. För att du ska få de rätta kunskaperna består programmet av både teoretiska kurser och verksamhetsintegrerat lärande som sker i verksamhetsförlagd utbildning.

Specialistsjuksköterskeutbildningen har en tydlig forskningsanknytning. Den vetenskapliga och professionella basen inkluderar kritiskt tänkande, informationssökning, forskningsmetodologi, integration av ämnen, integration mellan teori och praktik, nationell och internationell samverkan, interprofessionellt och livslångt lärande, innovativ och kreativ verksamhetsförlagd utbildning samt interaktion och relation som framgångsfaktorer i all personcentrerad och säker vård.

Läs mer om hur programmet är uppbyggt idag på programmets webbplats eller i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Arbetsplatser finns främst på sjukhus, exempelvis inom landsting och hos privata vårdgivare med högspecialiserad vård. Specialistsjuksköterskan leder, planerar och genomför omvårdnad samt medicinska åtgärder vid hotande svikt och svikt i vitala organ, samt ansvarar för utveckling av omvårdnaden inom specialistområdet. Arbetet kan vara inriktat mot till exempel kardiologi, infektionssjukvård, endokrinologi, reumatologi och lungmedicinsk vård. Som specialistsjuksköterska kan man även arbeta med vårdutveckling inom sin specialitet.

Information om distansutbildningen

Programmet är en distansutbildning på deltid (halvfart) och utgår från kursorten Campus Flemingsberg i Huddinge. Studierna sker med hjälp av en webbaserad lärplattform vilket kräver att du har tillgång till dator utrustad med webkamera och headset. Antalet fysiska träffar som förekommer på kursorten är i de teoretiska delarna av utbildningen begränsade till cirka 3–4 obligatoriska träffar per 7,5 högskolepoäng. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur. 

Höstterminen 2018

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 32
 • Antal platser: 20
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 mars 2018
 • Anmälningskod: KI-51008

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 februari 2018.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag.
 
Läs mer om hur du styrker dina meriter på antagning.se

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Samtliga tjänstgöringsintyg ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag.
 
Läs mer om hur du kan ladda upp/skicka in på antagning.se.
 

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen