Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård

 • 60 hp
 • 1.5 år (trekvartsfart)
 • Distans
 • Studiestart vår: v. 4  
 • Studiestart höst: v. 36  
 • Obligatoriska träffar: Ja
 • Examen: Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen  

Programmet förbereder för arbete inom ambulanssjukvård. Studierna ger dig specialistkompetens för att planera, leda och genomföra omvårdnads- och medicinska åtgärder med hänsyn till patientens behov i den prehospitala miljön.

Anmälan öppen 15 augusti till 17 september

Beskrivning

Som ambulanssjuksköterska arbetar du i skiftande miljöer utanför sjukhuset, vilket ställer stora krav på handlingsberedskap, flexibilitet och självständighet. Arbetet omfattar vård och bedömning av sjuka och/eller skadade patienter i alla åldrar med livshotande tillstånd men också i situationer som inte alltid bedöms som akuta.
 
Programmet är en webbaserad distansutbildning och omfattar 60 högskolepoäng. Studietakten är i genomsnitt 67 procent och genomförs under tre terminer. Studierna sker med hjälp av en webbaserad lärplattform vilket kräver att du har tillgång till dator utrustad med webbkamera och headset med USB-fattning. Antalet fysiska träffar på kursorten är cirka två dagar per 7,5 högskolepoäng. Mellan studiedagarna arbetar du med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur.

Undervisningen är forskningsanknuten och bedrivs i form av nätbaserade diskussioner, föreläsningar, seminarier samt individuella studier. Även färdighetsträning, simulering och verksamhetsförlagd utbildning ingår. Pedagogiken utgår från ett aktivt individuellt kunskapssökande, träning i att lösa problem, analysera och kritiskt granska i alla delar av utbildningen. Studierna i omvårdnad inom ambulanssjukvård betonar en humanistisk, säker personcentrerad och helhetsinriktad vård.

Verksamhetsförlagd utbildning sker under två av utbildningens kurser och utgörs av 14 veckor med 32 timmar per vecka. Den kan genomföras utanför Stockholms län efter överenskommelse mellan berörda parter men Karolinska Institutet kan ej garantera tillgången av praktikplatser utanför Stockholms län.

Läs mer om hur programmet är uppbyggt idag på programmets webbplats eller i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Arbetsplatser finns exempelvis inom landsting och privata vårdgivare inom ambulanssjukvård.

Information om distansutbildningen

Programmet är en webbaserad distansutbildning och omfattar 60 hp. Studietakten är i genomsnitt 67 procent och genomförs under tre terminer. Studierna sker med hjälp av envia webbaserad lärplattform vilket kräver att du har tillgång till dator utrustad med webkamera och headset. Antalet fysiska träffar på kursorten är cirka två dagar per 7,5 hp. Mellan studiedagarna arbetar du med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur.

Höstterminen 2018

 • 75%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 18
 • Antal platser: 25
 • Studieort: Stockholm
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 mars 2018
 • Anmälningskod: KI-51001

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 februari 2018.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag.

Läs mer om hur du styrker dina meriter på antagning.se.
 

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Samtliga tjänstgöringsintyg ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag.
 
Läs mer om hur du kan ladda upp/skicka in på antagning.se.

 

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Vårterminen 2019

 • 75%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 18
 • Antal platser: 25
 • Studieort: Stockholm
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 september 2018
 • Anmälningskod: KI-52001

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 augusti 2018.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag.

Läs mer om hur du styrker dina meriter på antagning.se.
 

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Samtliga tjänstgöringsintyg ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag.
 
Läs mer om hur du kan ladda upp/skicka in på antagning.se.

 

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Helena Sjölin, helena.sjolin@ki.se