Läkarprogrammet

 • 330 hp
 • 5.5 år
 • Studiestart höst: v. 36  
 • Studiestart vår: v. 4  
 • Examen: Läkarexamen  

Läkarprogrammet vid Karolinska Institutet ger dig grunden till ett framtida läkaryrke och ett livslångt lärande där det ställs höga krav på medicinskt kunnande, praktiska färdigheter, vetenskaplighet och professionell kompetens.

Beskrivning

På Läkarprogrammet tar du ett stort ansvar för ditt eget lärande. Det finns en tydlig koppling mellan teoretiska kunskaper och praktisk färdighet. Som utgångspunkt i undervisningen används därför ofta patientfall. Undervisningen sker genom grupparbeten, seminarier, föreläsningar och egna projektarbeten. Merparten av utbildningen sker på undervisningssjukhus och i primärvården, där du deltar i det dagliga praktiska patientarbetet under handledning av specialistutbildade läkare men också av sjuksköterskor eller andra hälsoprofessioner.

Programmet består av elva terminers studier inklusive ett examensarbete på 30 högskolepoäng. Du har möjlighet att delvis själv forma din utbildning genom de valbara fördjupningskurser som erbjuds på fyra av programmets terminer. För dig som är intresserad av att tidigt få kontakt med forskningen på KI finns en fristående parallell forskningsintroducerande kurs.

Efter avklarade studier får du en läkarexamen, som är en yrkesexamen. För att bli legitimerad läkare krävs också minst 18 månaders allmäntjänstgöring (AT). Därefter har du möjlighet att specialisera dig genom att söka och genomföra specialisttjänstgöring (ST) under minst fem år. Det finns ett femtiotal olika specialiteter att välja mellan.

Läs mer om hur programmet är uppbyggt idag på programmets webbplats eller i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Läkare kan bland annat arbeta på sjukhus, inom primärvård och företagshälsovård, vid forskningslaboratorier och inom industrin. Förutom patientkontakter innebär läkaryrket ofta undervisning, kvalitetsutveckling, arbetsledning och administration. Många arbetar också helt eller delvis med forskning som syftar till att förbättra och utveckla sjukvården. Som läkare kan du även arbeta utomlands eller inom olika hjälporganisationer.

Höstterminen 2018

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 158
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 april 2018
 • Anmälningskod: KI-41006

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13).
Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13).

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

KI använder alternativt urval till 32 % av platserna läsåret 2018/2019. 34 % av platserna tillsätts genom betygsurval och 34 % av platserna tillsätts genom högskoleprovsurval. Anmälan till alternativt urval ska ha inkommit till KI senast 3 april för höstterminen 2018 respektive 1 oktober för vårterminen 2019. Du måste även göra en anmälan till läkarprogrammet på antagning.se. Mer information hittar du på ki.se/alternativturval.

 

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Vårterminen 2019

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 160
 • Studieort: Solna
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2018
 • Anmälningskod: KI-42002

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A13).
Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13).

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

KI använder alternativt urval till 32 % av platserna läsåret 2018/2019. 34 % av platserna tillsätts genom betygsurval och 34 % av platserna tillsätts genom högskoleprovsurval. Anmälan till alternativt urval ska ha inkommit till KI senast 3 april för höstterminen 2018 respektive 1 oktober för vårterminen 2019. Du måste även göra en anmälan till läkarprogrammet på antagning.se. Mer information hittar du på ki.se/alternativturval.

 

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Varför ska jag utbilda mig till läkare?

Läkarstudenten Robert De Meijere och Sofia Lorena-Pino Castillo som arbetar som läkare, berättar om sitt yrkesval.

Bli läkare

Se film från SACO-mässan 2017