Logopedprogrammet

  • 240 hp
  • 4 år
  • Studiestart höst: v. 36  
  • Examen: Logopedexamen  

Ämnet logopedi handlar om människans kommunikationsförmåga. Logopedprogrammet förbereder dig att arbeta med människor med kommunikationssvårigheter i alla åldrar. Du studerar hur språket är uppbyggt och sambanden mellan hjärnans funktion och kommunikationsprocesser. Som logoped arbetar du för att åstadkomma en så bra kommunikationsförmåga som möjligt för personer som har funktionsnedsättningar. Ett annat viktigt område inom logopedi är sväljsvårigheter; vi använder i stort sett samma organ när vi äter som när vi talar.

Beskrivning

Som logoped arbetar du med människans kommunikationsförmåga: rösten, talet och språket. Under utbildningen studerar du sambanden mellan hjärnans funktion och den språkliga förmågan, talet och läs- och skrivförmågan.
 
Ämnet logopedi är flervetenskapligt och utgörs av en kombination av språkvetenskap, beteendevetenskap och medicin.
 
Du lär dig att analysera hur talet produceras och uppfattas. Du studerar hur hjärnan styr den komplicerade sväljförmågan. Som logoped blir du expert på olika medicinska störningar som drabbar det mänskliga språket, talet, rösten samt ät- och sväljförmågan. Du studerar till exempel hur afasi uppstår, vad dyslexi beror på och hur stamning eller problem med rösten kan behandlas. Du lär dig att diagnostisera och behandla både kommunikationsstörningar och ät- och sväljsvårigheter. Du lär dig också om tekniska kommunikationshjälpmedel.
 
Under programmet samordnas kurser i huvudämnet logopedi med kurser i psykologi, lingvistik och medicin. Programmet omfattar både teoretiska och praktiska kurser (verksamhetsintegrerat lärande) och professionella färdigheter utvecklas kontinuerligt under hela utbildningen. Vetenskapligt synsätt tränas i många kurser och sista terminen genomförs ett examensarbete.

Läs mer om hur programmet är uppbyggt idag på programmets webbplats eller i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Som logoped kan du arbeta på logopedmottagningar, sjukhus, inom primärvården, på barnkliniker, öron-, näs- och halskliniker, geriatriska kliniker, rehabiliteringskliniker samt inom habilitering och hälsa. Andra arbetsplatser är förskolor, skolor, vårdhem och privata mottagningar. Logopedexamen ger grundläggande behörighet till forskarstudier.

Höstterminen 2019

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 40
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 april 2019
  • Anmälningskod: KI-41005

Särskild behörighet

Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Utbildningsadministratör Nina Risti, nina.risti@ki.se, 08-524 889 51
Per Östberg, per.ostberg@ki.se, 08-524 889 50

Varför ska jag utbilda mig till logoped?

Logopedstudenten Andy Xie och Emelie Hagberg som arbetar som logoped, berättar som sitt yrkesval.

Bli logoped

Se film från SACO-mässan 2017