Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård

 • 60 hp
 • 2 år (halvfart)
 • Distans
 • Studiestart höst: v. 36  
 • Obligatoriska träffar: Ja
 • Examen: Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen  

Programmet förbereder för arbete inom kirurgisk vård. Specialistsjuksköterskan leder arbetet och ansvarar för utveckling av omvårdnaden inom specialistområdet.

Anmälan öppen 15 februari till 15 mars

Information om distansutbildningen

Programmet är en distansutbildning på deltid. Studierna bedrivs på halvfart vilket innebär en arbetsinsats på minst 20 timmar/vecka. Att studera på distans innebär stor självständighet vilket kräver både noggrann planering och självdisciplin. Studierna sker med hjälp av en webbaserad lärplattform vilket kräver att du har tillgång till dator utrustad med webkamera och headset. Antalet fysiska träffar som förekommer på kursorten är i de teoretiska delarna av utbildningen begränsade till cirka 2–4 obligatoriska träffar per 7,5 hp. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur.

Beskrivning

Programmet ger dig specialistkompetens att självständigt planera, leda, samordna och utvärdera evidensbaserad omvårdnad inom kirurgisk vård. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper i att observera, bedöma och åtgärda komplexa omvårdnadsbehov. Fokus är humanistisk, personcentrerad och patientsäker omvårdnad.
 
Programmet består av både teoretiska kurser och verksamhetsförlagd utbildning och har en tydlig forskningsanknytning.

Programmet är en distansutbildning på halvfart och utgår från campus Flemingsberg. Studierna sker med hjälp av en webbaserad lärplattform vilket kräver att du har tillgång till dator utrustad med webbkamera och headset. I utbildningen ingår cirka 2-4 obligatoriska fysiska träffar per 7,5 högskolepoäng. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur.
 
Som specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård kan du arbeta på sjukhus, och hos andra vårdgivare med högspecialiserad vård.

Läs mer om hur programmet är uppbyggt idag på programmets webbplats eller i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Arbetsplatser finns främst på sjukhus, exempelvis inom landsting och hos privata vårdgivare med högspecialiserad vård.

Höstterminen 2018

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 32
 • Antal platser: 20
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 mars 2018
 • Anmälningskod: KI-51007

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 februari 2018.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag.
 
Läs mer om hur du styrker dina meriter på antagning.se.
 

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Samtliga tjänstgöringsintyg ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag.
 
Läs mer om hur du kan ladda upp/skicka in på antagning.se.
 
 

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen