Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom

 • 60 hp
 • 2 år (halvfart)
 • Distans
 • Studiestart höst: v. 36  
 • Studiestart vår: v. 4  
 • Obligatoriska träffar: Ja
 • Examen: Specialistsjuksköterskeexamen och Medicine magisterexamen  

Programmet förbereder för arbete inom barnsjukvård, barnhälsovård, elevhälsans medicinska insatser, barnhabilitering samt barn- och ungdomspsykiatrisk vård. Som specialistsjuksköterska med inriktning barn och ungdom har du bland annat ansvar för att alla beslut som rör barnet tas utifrån barnets bästa. Det är också viktigt att du kan få barnet att känna sig tryggt i vårdsituationen.
 

Anmälan öppen 15 augusti till 17 september

Beskrivning

Studierna fokuserar på hur du bäst ger professionell omvårdnad till barn och ungdom i samarbete med deras familjer, samt hur du utvecklar och bedriver folkhälsoarbete. Som specialistsjuksköterska inom barn och ungdom kan du arbeta inom till exempel barnhälsovård, elevhälsans medicinska insatser och inom barnsjukvård. 

Läs mer om hur programmet är uppbyggt idag på programmets webbplats eller i programmets utbildningsplan.

Information om distansutbildningen

Programmet är en distansutbildning på deltid. Studierna bedrivs på halvfart vilket innebär en arbetsinsats på minst 20 timmar/vecka. Att studera på distans innebär stor självständighet vilket kräver både noggrann planering och självdisciplin. Det kräver att du har grundläggande datorkunskap samt tillgång till dator med internetuppkoppling.

Programmet drivs gemensamt av institutionen för kvinnors och barns hälsa i campus Solna och sektionen för omvårdnad vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle i campus Flemingsberg vilket resulterar i att studieorten alterneras mellan Solna och Flemingsberg.

Antalet fysiska träffar som förekommer på kursorten är begränsat till cirka 2 dagar per 5 veckor=7,5 hp. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, nätdiskussioner, förberedelser inför seminarier och med att läsa kurslitteratur. Studierna sker med hjälp av en webbaserad lärplattform vilket kräver att du har tillgång till dator utrustad med webkamera och headset.

Verksamhetsförlagd utbildning inom barnhälsovård och elevhälsans medicinska insatser sker under utbildningens andra kurs (termin 2) och inom barnsjukvård i utbildningens tredje kurs (termin 3). Den verksamhetsförlagda utbildningen utgör totalt 18 veckor med 15 timmar per vecka.

Inriktning Allmän pediatrisk omvårdnad, Höstterminen 2018

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 16
 • Antal platser: 60
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 mars 2018
 • Anmälningskod: KI-51003

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 februari 2018.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag.

Läs mer om hur du styrker dina meriter på antagning.se.
 

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Samtliga tjänstgöringsintyg ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag.
 
Läs mer om hur du kan ladda upp/skicka in på antagning.se.
 
 

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Inriktning Allmän pediatrisk omvårdnad, Vårterminen 2019

 • 50%, Distans, Undervisning på dagtid
 • Obligatoriska träffar: 16
 • Antal platser: 60
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 17 september 2018
 • Anmälningskod: KI-52003

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 augusti 2018.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav 15 hp examensarbete) eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag.

Läs mer om hur du styrker dina meriter på antagning.se.
 

Urval

Antal verksamma år som sjuksköterska. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Samtliga tjänstgöringsintyg ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag.
 
Läs mer om hur du kan ladda upp/skicka in på antagning.se.
 
 

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen