Tandhygienistprogrammet

  • 120 hp
  • 2 år
  • Studiestart höst: v. 35  
  • Examen: Tandhygienistexamen  

Tandhygienisten arbetar för att människor ska ha en god munhälsa. I yrket ingår att förebygga och behandla sjukdomar i munhålan, speciellt karies och tandlossning, och att motivera patienten till att bibehålla friska tänder och ett friskt tandkött.

Beskrivning

Som tandhygienist undersöker du patienternas munstatus, ställer diagnos och behandlar sjukdomar som karies och tandlossning. Andra uppgifter är att analysera, utreda och dokumentera patienternas behov av munhälsovårdande insatser samt behov av livsstilsförändringar rörande kost och tobak. Som tandhygienist tar du till exempel saliv- och bakterieprov, tar bort tandsten och beläggningar, putsar och polerar tänder samt tar röntgenbilder. I samband med behandling ges ibland även smärtlindring i form av lokalanestesi. För att få en bra dialog med patienterna om hur de själva ska vårda sina tänder läggs också mycket tid på samtalsteknik under utbildningen. Genom samtal motiverar du patienten att förändra sina munhygienvanor och få en god munhälsa.

Utbildningen innehåller, förutom odontologiska ämnen, även samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. Du studerar den orala hälsans betydelse och dess inverkan på den allmänna hälsan samt hur allmänt välbefinnande kan påverka den orala hälsan. Under utbildningen övar du också kommunikation med övriga yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård samt arbetar med utåtriktad information. Du får även kunskaper inom tobaksprevention samt barn- och äldretandvård. I utbildningen ingår att skriva ett examensarbete utifrån odontologisk forskning. 

Läs mer om hur programmet är uppbyggt idag på programmets webbplats eller i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Tandhygienister arbetar inom offentlig vård eller privat vård, som anställda eller som egna företagare. Efter tandhygienistprogrammet finns möjlighet till vidareutbildning, bland annat genom påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik som leder till en kandidatexamen.

Höstterminen 2018

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 40
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 16 april 2018
  • Anmälningskod: KI-41012

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Varför ska jag utbilda mig till tandhygienist?

Tandhygieniststudenten Merve Subasi och Dimitar Mitanoski som arbetar som tandhygienist, berättar om sitt yrkesval.