Kompletterande kurs för kandidatexamen i omvårdnad

  • 30 hp
  • Grundnivå
  • Huvudområde: Omvårdnad
  • Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kursen riktar sig till dig som är sjuksköterska med en äldre utbildning och ger dig möjlighet att komplettera din utbildning till en kandidatexamen. Kursen innehåller både vetenskaplig teori och metod samt planering och genomförande av ett examensarbete under handledning. Du kommer att få nödvändiga, grundläggande kunskaper om vetenskaplig metodik samt stöd i att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Efter kursen kommer du att ha kompetens för att kunna följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet och delta i utvecklings- och förbättringsarbete. Kursen innehåller 16 fysiska träffar, inklusive examination som sker skriftligt och muntligt på kursorten.

Höstterminen 2017

  • 50%, Undervisning på dagtid
  • Studieort: Huddinge
  • 28 augusti 2017 - 03 juni 2018
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 18 april 2017
  • Anmälningskod: KI-61013

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

150 hp i avslutade kurser inom vilka det ska ingå en avslutad sjuksköterskeutbildning. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Antal verksamma år i yrket i intervaller om 2 år. Bifoga tjänstgöringsintyg.

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Rebecca Popenoe, Rebecca.Popenoe@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen