Statistiska metoder med R

  • 7,5 hp
  • Distans
  • Grundnivå
  • Institutionen för laboratoriemedicin

Behöver du kunna utföra och tolka statistiska analyser? Den här distanskursen ger dig praktiska färdigheter och en teoretisk bakgrund inom området. Vi går igenom statistikens grunder och all teori kopplas till praktiska övningar med statistikverktyget R. Eftersom R är ett så kallat open source-verktyg så kan du använda dina kunskaper på vilken arbetsplats som helst. Ledande forskare inom fält som livsvetenskaper, ekonometri och teknologi bidrar med mjukvarupaket till R, vilket gör att R ofta ligger före dyra kommersiella alternativ.

Information om distansutbildningen

Kursen ges helt på distans med lärarstöd via lärplattform.
Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs. Examination sker genom inlämningsuppgifter och tentamen via internet.

Vårterminen 2018

  • 50%, Distans, Undervisning på olika tider
  • Obligatoriska träffar: 0,  Övriga träffar: 0
  • 15 januari 2018 - 25 mars 2018
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2017
  • Anmälningskod: KI-32004

Särskild behörighet

Endast grundläggande behörighet.

Urval

Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna).

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Andreas Montelius, andreas.montelius@ki.se

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen