Kost och fysisk aktivitet som medicin

  • 7,5 hp
  • Grundnivå
  • Institutionen för laboratoriemedicin

Kvälls- och veckopress fylls ständigt av larmrapporter om vår kost och av bantnings- och motionstips, där dramatiska effekter utlovas på kort tid. Kursens syfte är att ge dig kunskaper kring kost, fysisk aktivitet och hälsa, byggda på en vetenskaplig grund så att du kan slå hål på myter och genomskåda ovetenskapliga råd inom området. Kursen vänder sig i första hand till dig utan tidigare högskoleutbildning som vill få en introduktion i ämnet medicin från cellen till helkroppsperspektivet och från sjukt till frisk. Du kan komma direkt från gymnasiet eller till exempel vara verksam inom hälso- och sjukvård, näringsliv, politik, media eller skola.

Vårterminen 2018

  • 25%, Undervisning på kvällstid
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • 15 januari 2018 - 03 juni 2018
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 16 oktober 2017
  • Anmälningskod: KI-32003

Särskild behörighet

Endast grundläggande behörighet.

Urval

Betyg (34 % av platserna), högskoleprov (34 % av platserna), högskolepoäng (1-165 hp; 32 % av platserna).

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Kontakt

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Maria Westerståhl, maria.westerstahl@ki.se, 08-585 865 09

Har du frågor om behörighet och antagning?

Se Anmälan och antagning.

Studentinformation

Visa kursplanen