Audionomprogrammet

  • 180 hp
  • 3 år
  • Studiestart höst: v. 36  
  • Examen: Audionomexamen och Medicine kandidatexamen  

Audiologi betyder läran om hörseln och är ämnet för dig som är tekniskt, medicinskt och pedagogiskt intresserad och vill jobba med hörselutredningar samt med habilitering och rehabilitering av hörselskadade personer.

Beskrivning

Som audionom arbetar du med att hitta tekniska och pedagogiska lösningar för ett bättre hörande hos hörselskadade personer. 

Audiologi involverar både människa och teknik. I arbetet ingår bland annat att göra hörselutredningar, prova ut hjälpmedel samt att undersöka hur hörselskador kan förebyggas på till exempel arbetsplatser och i offentliga miljöer. Som audionom har du också en viktig pedagogisk roll och undervisar hörselskadade personer både individuellt och i grupp. 

Audionomprogrammet är tvärvetenskapligt och innehåller tekniska, medicinska och beteendevetenskapliga ämnen. Utbildningen fokuserar på den hörselskadades individuella behov inom hörsel, hörselnedsättning, hörselrehabilitering, och utprovning av hörapparat. I utbildningen betonas också vikten av ett vetenskapligt synsätt som integreras med de senaste rönen från aktuella forskningsområden i form av vetenskapliga artiklar och projekt. Sista terminen innehåller ett självständigt projektarbete.

Läs mer om hur programmet är uppbyggt idag på programmets webbplats eller i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Som audionom arbetar du på hörselkliniker och hörcentraler, inom privat hörselvård, på hörapparatföretag eller inom företags-, barn- och skolhälsovården. Allt fler audionomer blir egenföretagare. Vidareutbildning till magister finns som fristående kurs.

Höstterminen 2018

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 24
  • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 16 april 2018
  • Anmälningskod: KI-41001

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Utbildningsadministratör Monica Beckius-Hellgren, monica.beckius-hellgren@ki.se, 08-524 889 56
Programdirektor Åsa Skjönsberg, asa.skjonsberg@ki.se, 08-524 889 60
Studierektor Annica Hagerman Sirelius, annica.hagerman-sirelius@ki.se, tel: 08-524 889 52

Varför ska jag utbilda mig till audionom?

Audionomstudenten Daniel Leopold och Linnea Ehliar som arbetar som audionom, berättar om sitt yrkesval.

Titta in på audionomprogrammet

Audiologi betyder läran om hörseln och är ämnet för dig som är tekniskt, medicinskt och pedagogiskt intresserad och vill jobba med hörselutredningar samt med rehabilitering av hörselskador.

Bli audionom

Se film från SACO-mässan 2017