Arbetsterapeutprogrammet

 • 180 hp
 • 3 år
 • Studiestart vår: v. 4  
 • Studiestart höst: v. 36  
 • Examen: Arbetsterapeutexamen och Medicine kandidatexamen  

Arbetsterapeuter stödjer personer med funktionsnedsättning eller aktivitetsbegränsning att leva det liv de önskar. Utifrån individens behov av att utföra meningsfulla aktiviteter främjas olika förmågor. Arbetsterapeutens verktyg kan vara att förändra aktiviteter, att introducera alternativa strategier eller att anpassa personens omgivande miljö.

Beskrivning

Som arbetsterapeut arbetar du med att förebygga, förbättra och kompensera personers nedsatta aktivitetsförmåga. Arbetsterapeutprogrammet ger dig specialkompetens och kunskap om de konsekvenser ohälsa eller funktionsvariation och hinder i miljön har på aktivitet och delaktighet. Som arbetsterapeut bedömer och genomför du åtgärder baserade på arbetsterapi och aktivitetsvetenskap. Fokus är samspelet mellan individens och de omgivande faktorernas relation till dagliga aktiviteter och hur delaktighet och engagemang i aktivitet möjliggör hälsa och utveckling.
 
Genom teorier, modeller och bedömningsinstrument får du som arbetsterapeut verktyg som ökar personers möjligheter att exempelvis arbeta, studera eller fungera i sin bostad och på sin framtid. 

Du kommer att arbeta med åtgärder som syftar till att förebygga sjukdom och ohälsa och att förbättra eller kompensera för nedsatt aktivitetsförmåga. Konkret kan det handla om allt från att träna upp olika kroppsliga förmågor till att förändra arbetsmetoder och göra anpassningar i den miljö personen ska fungera i. En viktig del rör tekniska anpassningar för att underlätta vardagen. Exempelvis digitala verktyg som mobilappar, specialbyggda hjälpmedel som ska stödja individens självständighet (exempelvis handortos) eller samhällsförbättrande (exempelvis ramper i entréer). 

Programmet är inriktat på en undersökande och prövande pedagogik och innehåller moment som resursföreläsningar, dialogseminarier och arbeten enskilt eller i grupp. Undervisningen sker på campusområdet, kliniska träningscentra och i verksamheter som till exempel studentdrivna enheter. Sista terminen innehåller ett examensarbete och en valbar kurs där du har möjlighet att profilera dig inom området arbetsterapi.

Läs mer om hur programmet är uppbyggt idag på programmets webbplats eller i programmets utbildningsplan.

Efter studierna

Arbetsterapeuten arbetar inom hälso- och sjukvård, på sjukhus, vårdcentraler och inom kommunens verksamheter, till exempel som rehabiliteringspersonal, ergonom, tillgänglighetsombud, aktivitetsombud eller biståndsbedömare. Arbetsterapeuter arbetar också på arbetsförmedlingar, inom försäkringskassan, på kriminalvårdsanstalter och hjälpmedelsföretag liksom inom skol- och företagshälsovården och som egna företagare. Ofta anlitas arbetsterapeuter som konsulter för att identifiera förmågor hos individer så att de fortsatt ska kunna fungera i sin naturliga miljö, trots ohälsa. Yrket bjuder stora möjligheter och varierade, positiva utmaningar som professionellt präglas av hög grad av självständighet och kreativitet.

Höstterminen 2018

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 40
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 16 april 2018
 • Anmälningskod: KI-41000

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Vårterminen 2019

 • 100%, Undervisning på dagtid
 • Antal platser: 40
 • Studieort: Flemingsberg (Huddinge)
 • Undervisningsspråk: Svenska
 • Sista anmälningsdag: 15 oktober 2018
 • Anmälningskod: KI-42000

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar ca en månad före sista anmälningsdag.
Anmäl dig på antagning.se

Särskild behörighet

Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A14).
Eller: Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 16).

Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

Urval

Betygsurval 66 %, högskoleprovsurval 34 %

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Varför ska jag utbilda mig till arbetsterapeut?

Arbetsterapeutstudenten Erik Lindenhäll och Hanna Herrmans som arbetar som arbetsterapeut, berättar om sitt yrkesval.