Specialisttandvård vid universitetstandvården

Universitetstandvårdens specialisttandläkare behandlar dig som har särskilda vårdbehov som kräver omfattande utredningar och kvalificerade behandlingar.

Vid specialistkliniken behandlar vi inom följande områden:

  • parodontologi (tandlossning)
  • endodonti (rotbehandling och rotfyllning)
  • protetik (tandproteser) 
  • orofacial smärta och käkfunktion
  • käkkirurgi.

Vi har även har specialisttandvård inom bild- och funktionsodontologi (på kliniken för odontologisk röntgen), pedodonti (på kliniken för barn- och ungdomstandvård) samt ortodonti (kliniken för tandreglering).

För att få behandling på specialistklinikerna måste du ha en remiss från tandläkare eller läkare. Undantag gäller för specialistbehandling inom ortodonti (tandreglering) där både barn och vuxna med och utan remiss behandlas. 

Meddela oss vid förhinder
Kom ihåg att alltid meddela berörd klinik snarast om du får förhinder. Uteblivet besök som ej meddelats debiteras.

Specialistkliniken

På specialistkliniken utreds och behandlas patienter med tandlossningssjukdomar, munslemhinneförändringar, behov av tandimplantatbehandling samt vävnadsproblematik kring implantat. Före implantatbehandling måste munnen vara inflammationsfri. Det innebär att eventuell tandlossningssjukdom vid egna tänder först måste behandlas. Detta kan oftast utföras av din egen tandläkare eller tandhygienist. Den behandlingen måste vara avslutad innan vi kan genomföra implantatbehandling på ett bra sätt. Om du är tandlös måste protesen först justeras eftersom den utgör en modell för utformning av den implantatförankrade bron som skruvas fast vid implantatoperationen. Ofta är det bäst att din egen tandläkare genomför den förbehandling som är nödvändig för ett bra behandlingsresultat.

Här utreds och behandlas även patienter med sjukdomstillstånd med ursprung från tandpulpa och omkringliggande käkben. Vi utför även konsultationer och bedömningar av endodontiska tillstånd, smärtutredningar i samarbete med multidisciplinär grupp av specialister inom medicin och odontologi, ortograd konventionell och retrograd/apikal operativ endodontisk behandling samt infektionssanering inför andra medicinska behandlingar. Förutom specialistvård av erfarna specialister kan vi erbjuda endodontibehandling hos våra utländska specialiststuderande (engelskspråkiga) till en kostnadsnivå som motsvarar ca 50 procent av normal tandvårdstaxa. Svenska specialister finns på plats och handleder dessa tandläkare. För att erbjuda våra patienter ett optimalt omhändertagande är vår specialistklinik utrustad med bl.a. mikroskop och annan högteknologisk utrustning för endodontiska ändamål.

Oral protetik omfattar diagnostik och behandling av fall med missbildningar eller vävnadsförluster inom käk-/ansiktsområdet, där behandlingen innebär ersättning av saknad vävnad med proteser av olika slag, samt diagnostik och behandling av fall där rehabiliteringen av psykologiska och sociala skäl är komplicerad. Däri innefattas kliniska aspekter på de protetiska materialen och materialens inverkan på de orala vävnaderna, käkarnas och munhålans förändringar till följd av tandförluster samt tuggfunktionella, fonetiska, estetiska och dietiska problem vid oralprotetiska rekonstruktioner. Vid specialistkliniken utförs alla typer av protetiska behandlingar, konsultationer och terapiplaneringar. Vi erbjuder tid för ett första besök inom 6 månader och tillämpar priser som ligger i nivå med Folktandvårdens specialistkliniker.

Till specialistkliniken välkomnas också barn och vuxna med ansiktssmärta och funktionsstörningar i käkar. Exempel på tillstånd som utreds och behandlas är smärta i ansikte, käkleder och tuggmuskler, tandpressning och tandgnissling, huvudvärk, käkledsinflammationer, reumatiska sjukdomar som påverkar käksystemet samt sömnapné. 

I dagsläget behandlas endast patienter inskrivna på vuxenkliniken inom käkkirurgi. Således tas inga externa remisser emot för käkkirurgisk vård på Karolinska Institutet.  

Odontologisk röntgen

På avdelningen görs röntgenutredningar av barn och vuxna avseende sjukdomar inom det dento-maxillo-faciala området. 

Tandregleringen 

Kliniken för tandreglering ansvarar för ortodontibehandling av barn och vuxna som kommer med eller utan remiss. Kliniken bedriver även bettutvecklingskontroller och ortodontisk/käkortopedisk behandling på barn födda med kraniofaciala anomalier i samarbete med Stockholms Kraniofaciala Team.

Kliniken för barn- och ungdomstandvård

Vi tar emot barn och ungdomar med orala sjukdomar som kräver specialistvård. Vi tar också emot barn med allmänsjukdomar och andra funktionsnedsättningar där systemsjukdomen ökar risken för karies, tandutvecklingsstörning eller parodontal sjukdom. Hit remitteras barn med tandskador vid olycksfall samt tandvårdsrädsla. Vi kallar alla patienter som remitteras till oss inom 2–6 veckor efter mottagen remiss.

Kontakt

Besök sidan kontakta oss för mer information.

Tandvård