Kontakta universitetstandvården

Hitta till oss

Information om hur du hittar till oss finns på sidan Hitta till universitetstandvården. Där finns även information om parkering.

Akutmottagning

Tel: 08-524 88 200 (måndag-fredag: 7.30-9.00)  E-post: vuxentandvarden@ki.se

Klinikerna för vuxentandvård

Tel: 08-524 88 200  E-post: vuxentandvarden@ki.se

Kliniken för barn- och ungdomstandvård

Tel: 08-524 880 39 E-post: barntandvarden@ki.se

Kliniken för tandreglering

Tel: 08-524 880 44  E-post: tandregleringen@ki.se

Käkortopedi
Tel: 08-524 883 58  E-post: kakortopedi@ki.se

Kliniken för odontologisk röntgen

Tel: 08-524 881 50 (kl 9:30–11.30, kl 13:00–14:00) E-post: rontgen@ki.se

Specialistkliniken

Gemensam e-post: specialistkliniken@ki.se

Cariologi
Tel: 08- 524 883 30

Endodonti
Tel: 08-524 883 30

Parodontologi
Tel: 08-524 883 30

Oral protetik
Tel: 08- 524 883 30

Orofacial smärta och käkfunktion
Tel: 08- 524 883 30

Orofacial medicin
Tel: 08- 524 883 30

Tandvårdschef

Åsa Bergholm
E-post: asa.bergholm@ki.se

 

Tandvård