Klinikerna för vuxentandvård

På klinikerna för vuxentandvård utför studenter på tandläkar- och tandhygienistprogrammet tandvård på patienter. Vi erbjuder de flesta behandlingar inom tandvården, exempelvis fyllningar, kron- och broterapi, rotfyllningar, bettskenor och enstaka implantat.

Inskrivning av nya patienter sker just nu kontinuerligt och vi tar emot intresseanmälningar. Anmälan kan för närvarande bara göras genom ett besök i vår reception på plan 6. Observera att receptionen bara är öppen 8–12 på onsdagar. Behovet av patienter varierar från termin till termin.

Hitta till oss

Information om hur du hittar till oss finns på sidan Hitta till Universitetstandvården på KI. Där finns även information om parkering.

Öppettider

Receptionen är vanligtvis öppen 8–12 och 13–16.30 på helgfria vardagar med undantag för onsdagar då vi har öppet 8–12. På fredagar stänger receptionen klockan 16. 

Kontakta oss

Vi rekommenderar att du i första hand kontaktar oss på telefon eller tar kontakt med din tandläkar-/tandhygieniststudent på det sätt ni kommit överens om.
För tidsavbokning eller övriga frågor: 08-524 88 200
E-post: vuxenkliniken@dentmed.ki.se

Att behandlas av en student

Din tandläkar/tandhygieniststudent lämnar ett kostnadsförslag om vad behandlingen kommer att kosta. Taxan finns att ta del av i receptionen och kom ihåg att du bara kan betala med kort.

Om du vid upprepade tillfällen uteblivit från eller lämnat sent återbud till avtalad tid kan du komma att skrivas av. Du kan då inte längre räkna med att få fortsatt behandling.

I undantagsfall kan ditt tillstånd kräva ytterligare specialistundersökning på röntgen. Om så är fallet debiteras det enligt tandvådstaxan som omfattas av tandvårdsförsäkringen.

Klinikerna för vuxentandvård är inte anslutna till försäkringskassan.

Särskilda villkor för behandling

Studenter behandlar patienter under noggrann handledning av lärare. Eftersom det är en lärandesituation gäller särskilda villkor. Nedanstående punkter bedöms av lärare i samband med ditt första besök:

  • Du måste kunna tala svenska eller engelska obehindrat utan tolk.
  • Ditt vårdbehov får inte vara för stort.
  • Ditt hälsotillstånd får inte vara för dåligt.

Det är inte tillåtet att ta med sig barn in på kliniken.

I de fall då behandlingsbehovet är för omfattande eller för komplicerat för studentkliniken kan vi erbjuda en remiss till vår specialistklinik. För behandling som utförs av lärare/allmäntandläkare/specialist på vår specialistklinik är kostnaden baserad på referensprislistan. För specialistvård gäller högre taxa. Prislistan finns tillgänglig i väntrummet på specialistkliniken. Vi kan tyvärr inte erbjuda våra patienter några kosmetiska behandlingar, som till exempel tandblekning.

Vi tar inte emot patienter med

  • medicinering av Waran, Pradaxa, Xarelto eller Eliquis
  • behov av antibiotikaprofylax inför tandbehandling
  • känd blodsmitta
  • MRSA.

Behandlingstid

Studenterna arbetar långsammare än färdigutbildade tandläkare och tandhygienister. Du måste därför kunna komma för behandling ca 1–2 gånger/vecka och vara beredd att stanna i 2–3 timmar både för- och/eller eftermiddagar.

Garanti

Garanti gäller för protetiska åtgärder – 1 år för proteser och 2 år för kronor och broar. Detta innebär att omgörning under garantitiden sker utan kostnad upp till betalt belopp.

Tandvård