Information för hälso-, sjuk- och tandvårdspersonal

Universitetstandvården utför specialistvård och konsultverksamhet i samverkan med ett flertal landsting i Sverige.

Remittera till våra kliniker

Vid universitetstandvårdens olika specialistkliniker behandlas patienter med komplicerade eller särskilda vårdbehov vid. Här tar vi emot patienter efter remiss från tandläkare, läkare och andra vårdgivare. 

Läs mer om vår specialistverksamhet och att remittera till universitetstandvården

Studentklinikerna tar inte emot remisser. Du kan dock hänvisa patienter att själva söka vård hos oss.

Kontakta oss för råd

En annan viktig del av specialisttandläkarnas arbete vid institutionen är konsultverksamhet. Som tandläkare, tandhygienist eller annan vårdgivare får du råd och förslag till behandling av enskilda patienter. 

Kontakta oss

Länkar

Tandvård