Hitta till tandvården på KI

De flesta av våra kliniker är placerade i våra lokaler på Karolinska Institutet på Alfred Nobels Allé 8 i Huddinge. Undantagen är Akademiskt Centrum för Äldretandvård (ACT) och Stockholms kraniofaciala team. Information om hur du hittar till dessa kliniker finner du på respektive webbsida.

Ta pendeln eller bussen till oss

Närmaste busshållplats heter Hälsovägen och närmaste pendeltågstation är Flemingsberg. 

Ont om parkeringsplatser

På Alfred Nobels Allé har vi tyvärr ont om parkeringsplatser. Tänk på att vara ute i god tid för att hitta en parkering. På följande karta ser du KI:s parkeringsplatser för besökare.

Karta över KI:s besöksparkeringar i Huddinge. 

För dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns en parkeringsplats strax utanför entrén och en parkeringsplats på andra sidan gatan mitt emot entrén.

Byggarbete pågår – vissa hissar avstängda

På Alfred Nobels Allé 8 pågår just nu stora ombyggnationer. Här byggs framtidens laboratorium. Under tiden som bygget pågår är hissarna närmast huvudentrén på Alfred Nobels Allé 8 låsta för avstigning på plan 7–8. Hissarna lite längre in i huset (Hiss B respektive Hiss C) fungerar dock.

Hitta till rätt reception

  • Vuxenkliniken, plan 6
  • Akutmottagningen, plan 6
  • Bild- och funktionsodontologi (röntgen), plan 6
  • Coronakliniken, anmäl dig i Vuxenklinikens reception plan 6.
  • Barn- och ungdomstandvården, plan 8
  • Tandregleringen, plan 8
  • Specialistklinikerna, plan 8
Tandvård