Skip to main content

Barninternetprojektet i tandvården (BIT)

Internetbaserad psykologisk behandling för barn och ungdomar med tandvårdsrädsla

Hjälp oss nå föräldrar till barn och ungdomar med tandvårdsrädsla!

Informera föräldrar om länken till forskningsprojektet internetbaserad KBT på www.ki.se/dentmed/kbt där föräldrar kan anmäla intresse för deltagande.

Sätt gärna upp affischer vid era väntrum.

Syfte: Minska lidande, stress och resursåtgång orsakad av tandvårdsrädsla.

Vilka kan delta i forskningsstudien?

Deltagande barn ska

 • vara 8–15 år gammalt
 • ha haft stark tandvårdsrädsla/spruträdsla i minst sex månader
 • ha tillgång till dator och internet
 • kunna läsa och skriva svenska
 • inte ha annan pågående psykologisk behandling eller psykologisk utredning.

Studien är godkänd av etikprövningsnämnden i Stockholm.

Samarbetspartner: Folktandvården Eastmaninstitutet, Internetpsykiatri Stockholms läns landsting, institutionen för klinisk neurovetenskap samt psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Hur går forskningsstudien till?

 • Föräldrar och barn samtycker till deltagande i projektet
 • Psykologbedömning per internetformulär och telefon
 • Internetbaserad KBT startar för barn och ungdomar med diagnosen tandvårdsrelaterad specifik fobi.

Behandlingen består av:

 • Psykologguidning per email
 • Patient -och föräldrautbildning samt exponering med internetbaserad text, filmer och ljudfiler
 • Träning hemma med övningspaket som skickas hem
 • Planeringsmöte (15 min) i allmäntandvården
 • Inskolning (3X30 min) samt tandvård i allmäntandvården
 • Utvärdering och återfallsprevention via internetplattformen.

Huvudhandledare: Göran Dahllöf, professor

Bihandledare: Erik Hedman och Lotta Reuterskiöld, PhD samt Margaret Grindefjord och Nils Lindefors, PhD och klinikchefer

Mentor: Gunilla Berglund, PhD

För information kontakta

Robert Schibbye

E-post: robert.schibbye@ki.se