Barninternetprojektet i tandvården (BIT)

Internetbaserad psykologisk behandling för barn och ungdomar med tandvårdsrädsla

Hjälp oss nå föräldrar till barn och ungdomar med tandvårdsrädsla! 

Informera föräldrar om länken till forskningsprojektet internetbaserad KBT på www.ki.se/dentmed/kbt där föräldrar kan anmäla intresse för deltagande.

Sätt gärna upp affischer vid era väntrum.

Syfte: Minska lidande, stress och resursåtgång orsakad av tandvårdsrädsla. 

Vilka kan delta i forskningsstudien?

Deltagande barn ska

 • vara 8–15 år gammalt
 • ha haft stark tandvårdsrädsla/spruträdsla i minst sex månader
 • ha tillgång till dator och internet
 • kunna läsa och skriva svenska
 • inte ha annan pågående psykologisk behandling eller psykologisk utredning.

Studien är godkänd av etikprövningsnämnden i Stockholm.

Samarbetspartner: Folktandvården Eastmaninstitutet, Internetpsykiatri Stockholms läns landsting, institutionen för klinisk neurovetenskap samt psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Behandlingsgruppen

  Katarina Edentorp  Eriksson, tandsköterska

  Tove Hasselblad, psykolog

  Sara Ytterbrink, psykolog

  Shervin Shahnavaz, psykolog

Hur går forskningsstudien till?

 • Föräldrar och barn samtycker till deltagande i projektet
 • Psykologbedömning per internetformulär och telefon
 • Internetbaserad KBT  startar för barn och ungdomar med diagnosen tandvårdsrelaterad specifik fobi.

Behandlingen består av:

 • Psykologguidning per email
 • Patient -och föräldrautbildning samt exponering med internetbaserad text, filmer och ljudfiler
 • Träning hemma med övningspaket som skickas hem
 • Planeringsmöte (15 min) i allmäntandvården
 • Inskolning  (3X30 min) samt tandvård i allmäntandvården
 • Utvärdering och återfallsprevention via internetplattformen.

Huvudhandledare: Göran Dahllöf, professor

Bihandledare: Erik Hedman och Lotta Reuterskiöld, PhD samt  Margaret Grindefjord och Nils Lindefors, PhD och klinikchefer

Mentor: Gunilla Berglund, PhD

För information kontakta

Katarina Edentorp Eriksson, tandsköterska

Tel: 08-524 880 85

E-post: katarina.edentorp.eriksson@ki.se eller shervin.shahnavaz@ki.se

www.ki.se/dentmed/bit

Länkar

OdontologiPsykologi