Konferenser och symposier

GAP 2018 konferens

2018-05-1508:30 till 2018-05-1715:30 Aula Medica, Erling Persson auditorium & Campus SolnaCampus SolnaStratCan

Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige, agerar värd för den årliga GAP-konferensen 2018 Global efforts fighting cancer.

GAP 2018 ”Global Efforts Fighting Cancer” är en stor internationell cancerkonferens som samlar framstående forskare och nyckelorganisationer från samtliga kontinenter i kampen mot cancer.

Konferensen hålls den 15-17 maj 2018 vid Karolinska Institutet Aula Medica, och består av två parallella spår: klinisk/forskning och omvårdnad.

Karolinska Institutet och Universitetssjukhuset står värd för konferensen tillsammans med MD Anderson Cancer Center Houston Texas. GAP 2018 arrangeras även i samarbete med Vetenskapsrådet, som tillsammans med Amerikanska NIH/NCI står värd för en plenarsession kring Cancer Moonshot initiativet och det bilaterala avtalet mellan Sverige och USA kring cancerforskning.

Registrering och abstract

Konferensen är gratis för Karolinska institutet och universitetssjukhusets deltagare.

Abstracts: Abstrakt inlämning är stängd (Totalt 650 inkomna abstract till deadline den 28 januari 2018!).

Registrering: Vänligen registrera dig för GAP 2018 konferensen via denna länk. Observera att registreringen är bindande (deltagande är gratis för KI/KS, men dina faktureringsuppgifter kommer att begäras för att förhindra ”no shows”).

GAP 2018-programmet och inbjudna föreläsare

Det omfattande konferensprogrammet, bestående av två parallella spår: klinisk/forskning och omvårdnad, rymmer föreläsningar av många internationellt ledande forskare, hela 20 tematiska paralellsessioner kring olika diagnoser, poster sessioner mm. Vi hänvisar till GAP 2018-konferensens webbsida för ett kontinuerligt uppdaterat program och presentationer av inbjudna föreläsare.

Bakgrund till GAP konferensen

Global Academic Programs (GAP) på MD Anderson Cancer Center består av ett nätverk av systerinstitut (Sister Insitutions) från hela världen som samverkar med det gemensamma målet att besegra cancer.  Den årliga GAP-konferensen är ett forum för forskare från MD Anderson och dess systerinstitut att utveckla samarbeten och utbyta forskningsresultat och idéer. Sessionerna formas kring ämnen av relevans för medlemmarna i nätverket. Konferensen hålls på MD Anderson i Houston under udda år, och jämna år står en systerinstitution värd för konferensen.  Karolinska institutet har varit medlem i GAP-nätverket sedan maj 2013.

Contact person: Sandra Falck
BröstcancerCancer och onkologiHematologiHudcancerImmunterapiInternationelltKonferensLeukemiLivmoderhalscancerLungcancerOmvårdnadSamverkanTumörbiologi