Det strategiska forskningsprogrammet i diabetes baseras på 27 olika forskargrupper (fler än 250 forskare) vid Karolinska Institutet och Umeå Universitet. Sedan starten 2010 har vi lyckats forma en integrerad forskningsmiljö inom diabetesområdet innehållande både grundforskning och klinisk forskning och ett antal olika discipliner och expertiser finns representerat i programmet.

Det övergripande målet är att translatera (överföra) resultat mellan grundforskning och klinisk forskning för att förbättra vård och behandling av patienter med diabetes. Stöd för programmet kommer från regeringen genom de sk strategiska initiativen och från Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting genom temacenter initiativet.