Skip to main content

SRP Diabetes Om Oss

Programmet baseras på många olika forskargrupper vid både Karolinska Institutet och Umeå Universitet. Sedan starten 2010 har vi format en integrerad forskningsmiljö inom diabetesområdet.

Ett av syftena med programmet är att translatera (överföra) resultat mellan grundforskning och klinisk forskning för att förbättra vård och behandling av patienter med diabetes. Stöd för programmet kommer från regeringen genom de sk strategiska initiativen och från Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting genom temacenter initiativet.

Nyfiken på det senaste inom diabetesforskningen?

Se gärna våra sidor på engelska för mer information

Please visit our website in english for more information

Programmet syftar till:

 • Ökad/snabbare användning av grundforskningsresultat i kliniken
 • Ökad kunskap om kliniska frågor inom grundforskningen
 • Testing of blood glucose. Photo: Science Photo Library.Bättre samordning av gemensamma resurser
 • Bättre forskarutbildning
 • Ökade internationella kontakter
 • Starkare forskningsmiljö för diabetes vid Karolinska Institutet och Umeå Universitet

  Mål: förbättra behandlingen av diabetespatienter!

  Forskningsområden:

  • Insulinproducerande celler i bukspottkörteln
  • Insulinets verkan i målorgan
  • Energiintag och ämnesomsättning
  • Vävnadsskador / skador i blodkärl och nerver
  • Identifiera riskfaktorer att få diabetes och sena diabeteskomplikationer för att förbättra prevention

  Mål: förbättra behandlingen av diabetespatienter!