Skip to main content

Senaste inom diabetesforskningen: forskare från hela världen berättar

Här följer intervjuer med internationellt erkända forskare både från Sverige och från utlandet, varför vissa av intervjuerna är på engelska. Professor Kerstin Brismar intervjuar.
Intervjuerna är gjorda på vetenskapliga konferenser som hållits på Karolinska Institutet.