Skip to main content

Westerberg

Donation inom neurovetenskap

Birgitta och Sten Westerberg har nyligen donerat fem miljoner kronor till hjärnforskarna Eric Westman, som forskar om Alzheimers sjukdom, och Johan Lundberg som forskar om depression vid Karolinska Institutet. Donationen delas upp på fem år för att säkerställa projektens finansiering över en längre tidsperiod.

”Jag tycker det är spännande hur snabbt kunskapen om hjärnan ökar och hur de insikter som generas med imageforskning och datateknik kan användas för att bota eller lindra demens”, säger Sten Westerberg.

Birgitta Westerberg är bl.a intresserad av forskning kring depression, som drabbar var fjärde människa någon gång i livet. ”Att hitta nya, helst okomplicerade metoder för att diagnosticera sjukdomen är en av mina förhoppningar på forskningen”, säger hon.