Skip to main content

Våra donatorer

​Detta är några av Karolinska Institutets generösa donatorer. Vill du också bli en av dem?

Med stöd från en engagerad omvärld har vi nått långt, men det finns mycket kvar att åstadkomma. Med ditt stöd har vi möjligheten att skapa nya genombrott för livet!

Donator Ändamål
AFA Försäkring Donation om 50 miljoner kronor till den av KI initierade nationella studien LifeGene.
ARMEC Lindebergs Stiftelse

Stödjer barncancerforskning vid HOPE (Hemtologisk Onkologisk Prövningsenhet) med 2,5 miljoner kronor.

Ulla Hamberg Angebys och Lennart Angebys Stiftelse Stiftelsen har forskning vid Karolinska Institutet som mottagare vid utdelning av medel till Medicinsk forskning.
Anonym donator En donation om två miljoner kronor till forskning inom CD 19 CARs transducerade T-celler mot B-cells maligniteter.
Anonym donator En donation om 3,2 miljoner kronor till forskningsprojekt vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.
AstraZeneca

Donerar den innehållsrika så kallade Berzeliussamlingen till Hagströmerbiblioteket.

Två nya avtal om forskning kring kronisk smärta och Alzheimers sjukdom. AstraZeneca finansierar totalt fem nya forskartjänster på Karolinska Institutet under tre år.

Professor Endre A. Balazs och Dr Janet L. Denlinger

Stor privat donation finansierar ny professur med inriktning mot innovation och entreprenörskap.

Kjell & Märta Beijers Stiftelse Donation om 500 000 kronor att utnyttjas för stipendier åt forskare inom projektet "Towards a method for optimal training of the brain: Gene-environment interaction in musical expertise".
William K. Bowes, Jr. Foundation Donation om två miljoner dollar för etablering av en fond för unga framstående forskare.
Familjen Dafgård Donation till förmån för forskningsprojektet "Uppdrag: Besegra Stroke".
Ulla och Ingemar Dahlbergs stiftelse Donation på tre miljoner kronor till forskningsprojektet "Ny metod för tidig upptäckt av dyslexi".
Familjen Einhorns Stiftelse Stiftelse är engagerad i ett flertal projekt inom global hälsa och har totalt donerat 3, 5 miljoner kronor till projekten MANeSCALE och MiniMax, som bedrivs vid Makereruniversitetet i Uganda.
Familjen Ericsson Familjen Ericsson donerar 1,25 miljoner kronor till forskning om njursjukdomen hydronefros hos barn.
Folksam & KPA Pension Donation om sex miljoner kronor till ett forskningsprojekt som främst syftar till att hitta nya behandlingsformer som passar äldre, särskilt de som drabbas av depression i samband med pensioneringen.
Hjärt-Lungfonden Donation om 20 miljoner kronor till den gemensamma insamlingen till förmån för forskningsprojektet "Uppdrag: Besegra Stroke".
Hållstens Forskningsstiftelse Hållstens Forskningsstiftelse har gått in med ytterligare miljondonationer för att stötta forskning vid KI. Sedan 2003 har Hållstens Forskningsstiftelse tillsammans med Hjärnfonden finansierat forskning om hjärnans sjukdomar vid Karolinska Institutet.
Gunnar Höglunds och Anna Stina Malmborgs stiftelse Stiftelsen finansierar det av KI utdelade internationella priset "Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik".
Bibbi och Nils Jensens Stiftelse Donerat ett generöst flerårigt stöd till MS forskningen vid Karolinska Institutet.
Stichting af Jochnick Foundation Ytterligare en donation till KI:s forskning. Donationen om ytterligare 1,7 miljoner möjliggör en klinisk studie om en nitratrik kosts påverkan på hjärtat. Projektet har tidigare stötts med 4,5 miljoner kr från stiftelsen.
Johanniterorden Donation om 2,3 miljon kronor till förmån för forskningsprojektet "Uppdrag: Besegra Stroke".
Gunnar & Ingmar Jungners Stiftelse för Laboratoriemedicin Donation till forskning vid Institutet för Miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet.
Mats Klebergs Stiftelse Har sedan 2003 gett omfattande stöd till forskning och utveckling vid Thoraxkirurgiska kliniken.
Inga och Per Lagerman Donationen är riktad till ett projekt inom Global Hälsa.
Investor AB Donation om 10 miljoner kronor till en donationsprofessur i Innovativ vård och omsorg.
Ming Wai Lau Karolinska Institutet får en donation på 50 miljoner dollar, motsvarande 400 miljoner kronor, av affärsmannen Ming Wai Lau baserad i Hongkong. Medlen gör det möjligt att starta forskningsverksamhet inom regenerativ medicin, med en nod i Stockholm och en i Hongkong under KI:s ledning.
Johan och Ann-Magret Markman Donation om 1 miljon kronor till forskning om barncancer vid HOPE (Hemtologisk Onkologisk Prövningsenhet).
Paul Lederhausen Donation om 10 miljoner kronor till Centrum för genusmedicin för forskning kring könsrelaterade skillnader inom de stora folksjukdomarna.
Fredrik Lundberg

Privat donation om 18 miljoner kronor till ett unikt projekt för att studera orsaker, komplikationer och behandling av vidgning av stora kroppspulsådern som ofta förekommer tillsammans med sjukdomar i aortaklaffen.

Privat donation om 11 miljoner kronor till hjärtforskning. Professor Anders Franco-Cereceda vid Karolinska Institutet får av industrimannen Fredrik Lundberg ytterligare 11 miljoner kronor för forskning om missbildad aortaklaff och hur det är kopplat till aortaaneurysm, pulsåderbråck i bröstkorgen.

Familjen Leif Lundblad Donation om 30 Miljoner kronor till forskning kring smärta och smärtbehandling.
Meda AB Donation om 35 miljoner kronor för forskning kring inflammatoriska sjukdomar.
Harald Mix Donation om 3 miljoner kronor för forskning om äggstockscancer
Sten A Olssons Stiftelse för forskning och kultur Kan ett nyupptäckt virus förklara uppkomsten av cancer? Donation om 5 miljoner till professor Cecilia Söderberg Nauclér.
Dr Åke Olssons Stiftelse för Haematologisk Forskning Testamenterat 50 miljoner kronor till bildandet av Dr Åke Olssons stiftelse för haematologisk forskning.
Osher Foundations Donation om 50 miljoner kronor till Osher centrum för integrativ medicin där alternativa behandlingsformer utvärderas på ett vetenskapligt sätt.
Familjen Erling-Perssons Stiftelse Donation om 350 miljoner kronor för uppförandet av ett mötesforum på Karolinska Institutets campus i Solna.
Märit och Hans Rausing Donation om 70 miljoner kronor för ett storskaligt forskningsprojekt kring bröstcancer.
Sandler Foundation Donation om en miljon dollar för forskning om svår astma.
Stiftelsen Stockholms Sjukhem Donation om drygt 15.2 miljoner kronor till en donationsprofessur i klinisk geriatrik.
Mats Sundin Mats Sundin ger miljondonation till medicinsk forskning.
Swedish Orphan Biovitrum Utrustning och en unik samling av screeningsubstanser för ett värde av minst 30 miljoner kronor.
Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser

Donation om 45 miljoner kronor till den av KI initierade nationella studien LifeGene.

Donation på 100 miljoner kronor för att inrätta fyra professurer inom strategiskt viktiga områden i medicinsk forskning.

Familjen Peter Thelin Donation om fem miljoner för forskning om Alzheimers sjukdom.
Tobias Stiftelsen Tobias Stiftelsens professur i stamcellsforskning.
UBS/Optimus foundation Donation om 720 000 CHF till forskningsprojekt om ny metod för TB diagnos.
Björn och Lena Ulvaeus Björn och Lena Ulvaeus donerar ytterligare två miljoner kronor till forskningsprojekt vid KI. De har tidigare stöttat projektet med tre miljoner.
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Anslag om 100 miljoner kronor till ett forskningscentrum för regenerativ medicin - Wallenberg Institute for Regenerative Medicine (WIRM).
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse Donationen från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse syftar till att starta ett simulatorcentrum i Huddinge.
Birgitta och Sten Westerberg Birgitta och Sten Westerberg har donerat fem miljoner kronor till hjärnforskarna Eric Westman, som forskar om Alzheimers sjukdom, och Johan Lundberg som forskar om depression vid Karolinska Institutet. Donationen delas upp på fem år för att säkerställa projektens finansiering över en längre tidsperiod.
Mattias och Sonia Westman Mattias och Sonia Westman har skänkt pengar till forskning inom kognitiv neurovetenskap. Donationen ska användas till forskning om och framtagande av hjälpmedel för dyskalkyli.