Utställarinbjudan

Välkommen att medverka som utställare under Svenska Accessmötet 2021 i Stockholm.

Mötet äger rum i Aula Medica, Karolinska Institutet i Solna.Utställningslokalen ligger i direkt anslutning till Erling Persson-salen som används för mötets alla
plenarföreläsningar. I utställningen kommer luncherna och kaffepauserna att serveras i mingelform. Vi beräknar att ca 250-300 personer kommer att delta från i huvudsak Sverige. Industrin erbjuds att medverka som utställare och ges på så vis stora möjligheter att möta och mingla med verksamma inom området.

LÄNK TILL ANMÄLAN

UTSTÄLLARE 26.000 kr

  • Utställaryta, 6 kvm (2 x 3 m)
  • Ett bord (ca 80 x 120 cm), en stol, el och wifi.
  • Exponering som som utställare med namn listat på konferensens hemsida
  • Exponering som utställare med namn listat i det tryckta programmet
  • 2 fria deltagaravgifter inkl kaffe och lunch (ej middag)

ÖVRIGA SPONSORERBJUDANDEN

Annons i konferensprogrammet - Helsida: 12 000 kr Halvsida: 8 000 kr.

Alla priser är exklusive moms.

AVBOKNINGSVILLKOR

Avbokning måste ske skriftligen till access2021@akademikonferens.se. Vid avbokning fram till 17/9-2020 debiteras en avbokningsavgift om 10% av bokningsvärdet. Avbokning senast 1/12-2020 – en avbokningsavgift om 50% av bokningsvärdet utgår. Avbokning från 2/12 2020 – ingen återbetalning utgår.