Utbildningsfonden

This page in English

Forskning och utbildning kräver större resurser i dag än tidigare och då är externa medel en förutsättning för fortsatt framgång.

Därför är KI:s vänners och alumnernas insatser viktiga för oss, tillsammans kan vi göra skillnad. Ni känner KI och förstår våra behov bättre än någon annan.

Utbildning är grunden för ett universitet, och som ett led i arbetet med att stärka KIs position som ett av världens främsta medicinska universitet har vi bildat Utbildningsfonden för utveckling av KIs olika utbildningsprogram.

Fondens medel kommer varje år att delas ut till de satsningar som bäst gagnar utbildningsverksamheten som helhet, till exempel projekt för framtidens lärande, utveckling av pedagogik och investeringar i infrastruktur.

Tidigare utdelning från fonden

Medlen ur Utbildningsfonden har tidigare gått till införandet och uppbyggnaden av Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi. Det främsta syftet med denna akademi är att öka kvalitén på, och värdet av, pedagogiska insatser för att främja den pedagogiska utvecklingen vid Karolinska Institutet.

Genom Pedagogiska Akademin premieras lärare som kontinuerligt arbetar för god utbildningskvalitet med fokus på studenters lärande. Denna akademi ska också ge tydliga signaler till lärare och studenter att Karolinska Institutet är ett universitet som värdesätter utbildningarnas kvalitet och systematiskt strävar efter bästa undervisning utifrån ett lärandeperspektiv.

Det finns många engagerade lärare som bidrar till det pedagogiska utvecklingsarbetet här på KI. Det är därför extra glädjande kunna premiera och dra nytta av deras kunskaper och engagemang ytterligare genom inrättandet av Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi. Jag är övertygad om att denna akademi, som inrättats med hjälp av donerade medel från Utbildningsfonden, kommer att bidra till att vi också i framtiden kommer att räknas som ett medicinskt toppuniversitet i absolut världsklass.

Sari Ponzer, professor

 

Vi tar tacksamt emot din gåva till någon av våra fyra fonder: Utbildningsfonden, Forskarfonden, Fonden för global hälsa eller Fonden för globala talanger. Ange ditt namn vid betalning samt vilken fond du vill stödja.

Du kan ge din gåva via bankgirokonto: 5310-6217, direkt via webben eller via aktieutdelning

 

Du är hjärtligt välkommen att kontakta mig för att diskutera andra möjliga ändamål som du vill stötta, eller om du har frågor om KI Insamlingsfonder.

Länkar

DonationGåvaGåvaSamverkan