Skip to main content

Tre frågor till Bertil Hållsten

Professor Ulf Eriksson och hans forskargrupp, vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, fick nyligen en tilläggsdonation av Hållstens forskningsstiftelse. Tack vare Bertil Hållsten kan forskargruppen fördjupa sig ytterligare och undersöka på vilket sätt diabetes påverkar utvecklingen av kognitiv förmåga och Alzheimers sjukdom.

Varför engagerar du dig i medicinsk forskning?

– Det enkla svaret är att jag råkar ha råd och att detta är det bästa sättet att använda tillgångar jag och min familj inte behöver. Därför bildade vi för tretton år sedan en stiftelse som sedan dess kunnat hjälpa till med stöd till många innovativa forskningsprojekt.

Vad hoppas du att ditt engagemang kommer att bidra till?

– Jag förväntar mig att de forskare vi stöder utvecklar solida kunskapstillskott inom viktiga biomedicinska områden. Jag hoppas att något av detta ska visa sig viktigt i medicinsk tillämpning.

Vad har det betytt för dig?

– Många stimulerande möten med duktiga, entusiastiska och spännande forskare och en viss inblick i den fascinerande värld som biomedicinsk forskning utgör. Jag har åkt snålskjuts på en forskarkarriär jag själv inte mäktat.

På fotot: Ulf Ericsson, Ingrid Nilsson och Linda Fredriksson