KI:s samverkan med omvärlden, internationellt, nationellt och lokalt, tar sig i uttryck i nära partnerskap med hälso- och sjukvården, samverkan med andra lärosäten och kunskapsorganisationer, näringsliv, myndigheter och samhällsaktörer. Innovation är en central komponent för nyttiggörande av kunskapstillgångar.

Genom kontakter med omgivningen når vi ut till, och för dialog med, många i samhället.

Hur har vi gjort?

Cases

Andra samarbeten