Samverkan med hälso- och sjukvården

This page in English

Stockholms läns landsting är Karolinska Institutets viktigaste samarbetspartner. En betydande del av KI:s forskning och utbildning förutsätter tillgång till hälso- och sjukvården vilket innebär ett nära samarbete mellan KI och landstinget inom olika verksamheter och på olika organisatoriska nivåer. Tillsammans arbetar vi för att skapa optimala förutsättningar för klinisk forskning, utbildning och sjukvård för att förbättra människors hälsa.