Skip to main content

Om KI Alumni Office

Organisation

Alumnkontoret är en del av KI:s kommunikationsavdelning. Alumnkontoret samarbetar nära med internationell studentrekrytering och avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer (SIR) för att organisera alumnevent i samband med internationella besök.

Samarbeten

KI Alumni samarbetar bland annat med KI Karriärservice, Development Office och Medicinska Föreningen. Vi arbetar på strategisk och operativ nivå för att tillsammans utveckla våra verksamheter. Har du en idé om ett samarbete? Tveka inte att höra av dig till oss.

Megan Osler

Kommunikatör
08-524 852 95
073-712 12 98
Avd. för utbildnings- och forskarutbildningsstöd
Universitetsförvaltningen (UF), UF

Lovisa Wahlsten

Projektkoordinator
08-524 864 55
Student- och karriärservice
Universitetsförvaltningen (UF), UF

Övriga medarbetare

Radosveta Gencheva

MSc Biomedicin-student som hjälper till med produktionen av KI alumnis nyhetsbrev.

E-post: radosveta.gencheva@stud.ki.se