Nya medel till KI för internationaliseringsprojekt

Publicerat 2018-09-05 15:23. Uppdaterat 2019-04-16 10:51This page in English

Karolinska Institutet har beviljats 1,98 miljoner kronor för att utveckla en plattform för integrerad internationalisering gällande KI:s samarbete med Kina. Modellen för plattformen som KI tar fram ska kunna användas av andra lärosäten i Sverige och appliceras på samarbeten med andra länder än Kina.

Det var under våren 2018 som Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) utlyste medel till strategiska internationaliseringsprojekt. KI har nu beviljats 1,98 miljoner kronor för “Developing an integrated platform for improved internationalisation – KI-China strategic platform”.

Plattformen ska strukturera och stärka internationellt samarbete – i det här fallet Kina-samarbetet - genom att integrera internationaliseringsperspektivet i hela universitetets verksamhet. Ett stödsystem ska tas fram för utveckling av framgångsrika och hållbara samarbeten forskare emellan och samtidigt öka möjligheten till strategiska allianser inom särskilt utvalda områden. Initiativ från såväl universitetsnivå som på individ- eller gruppnivå ska kunna integreras mer med hjälp av bland annat en kartläggning av pågående samarbeten inom utbildning, forskarutbildning och forskning.

STINT motiverar investeringen så här: Akademisk frihet och öppenhet samt internationella samarbeten är beståndsdelar som stödjer en hållbar utveckling. Internationalisering ger möjligheter att förbättra utbildningen, stärka forskningen och stödja innovation och samverkan.

Kontaktperson för detta projekt på KI är Nailin Li, akademisk koordinator för KI:s samarbete med Kina

InternationelltSamverkan