Skip to main content

Målet är att färre ska få bröstcancer

För snart 15 år sedan läste Per Hall en artikel som jämförde cancersjukvård med hjärtsjukvård. Hjärtläkarna beskrevs som framgångsrika i att hitta och behandla riskfaktorer för hjärtsjukdom, som till exempel högt blodtryck och höga blodfetter. På så sätt hade hjärtläkarna lyckats minska insjuknande och dödsfall inom sitt område. Cancerläkarna stod långt ifrån sådana strategier.

"Tankarna gjorde oerhört stort intryck på mig. Jag var specialiserad inom bröstcancer och insåg att den vård vi gav egentligen var ganska passiv. Vi väntade tills sjukdomen brutit ut hos våra patienter och först då försökte vi bota den. Forskningen handlade till stor del om förbättrade behandlingsmetoder och om hur man skulle kunna upptäcka sjukdomen. Jag ville försöka hitta bröstcancerns motsvarighet till högt blodtryck och höga blodfetter och behandla friska kvinnor så att de slapp bli sjuka. Utan framgång försökte jag få pengar till sådan forskning, men ingen trodde tillräckligt mycket på att det skulle kunna gå att förebygga bröstcancer.

Men Märit och Hans Rausing valde att tro på potentialen i dessa tankar. De valde att donera 70 miljoner kronor som gjorde det möjligt att starta Karmastudien. Studien kommer att ge resultat som kommer att rädda liv.

I dag får en svensk kvinna i timmen diagnosen bröstcancer. Jag tror det går att minska insjuknandet med en tredjedel. Drygt två år efter att studien startade hade vi rekryterat 71 000 studiedeltagare ur det nationella mammografiprogrammet. Vi bad alla deltagare att beskriva livsstilsfaktorer som påverkar risken för bröstcancer, exempelvis hur många barn de hade. Vi tog också blodprov för genetiska analyser och använde oss av mammografibilder för varje individ. Utifrån denna information kunde vi ringa in vad som ökar risken för att senare insjukna i bröstcancer. Vi har fått mycket konkreta resultat, till exempel har vi kunnat visa att mängden mjölkkörtlar i ett bröst, alltså bröstens täthet, spelar roll för risken att få bröstcancer. Tätheten går att se på en mammografibild. Vi har även identifierat ett stort antal gener som påverkar risken för bröstcancer.

Vi kan nu, tack vare Karmastudien, mer exakt beräkna kvinnors individuella risk att få bröstcancer. Grundtanken i mitt projekt är att kvinnor med hög risk för bröstcancer ska få förebyggande läkemedelsbehandling så att de inte utvecklar sjukdomen, alltså precis så som personer med högt blodtryck och höga blodfetter får läkemedel för att inte utveckla hjärt-kärlsjukdom. Det aktuella läkemedlet är Tamoxifen som i dag ges för att förhindra återfall för kvinnor som redan har haft bröstcancer. Vi undersöker nu om relativt låga doser av läkemedlet är tillräckliga för att förebygga sjukdom. Låga doser ger färre biverkningar, vilket gör det enklare för kvinnor med hög risk för sjukdomen att orka med en förebyggande medicinering.

Efter en framgångsrik pilotstudie startar en större studie av förebyggande läkemedelsbehandling under hösten 2016.”