KI:s resursgrupp för stöd under kriget i Ukraina

Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen har tillsatt en resursgrupp för Ukraina-Ryssland (URRG), vars uppdrag är att undersöka möjligheterna för studenter och forskare från Ukraina och Ryssland att fortsätta sina studier eller sin forskning vid Karolinska Institutet.

Den ryska invasionen av Ukraina har lett till att forskare från båda länderna har tagit sin tillflykt till andra länder. Det finns ett akut behov av att tillhandahålla såväl humanitärt som akademiskt stöd. Som ett framstående internationellt universitet vill Karolinska Institutet göra insatser för att integrera studenter och forskare från konfliktområdena. 

Resursgruppens uppdrag är att ta fram rekommendationer för att:

  • underlätta regional, nationell och internationell samverkan och samordning.
  • informera ansvariga om utbildning och forskning.
  • ta fram riktlinjer för att integrera studenter och forskare i KI:s verksamhet.