KI och MSD samarbetar i patientnära forskning

Karolinska Institutet ingår i ett femårigt forskningssamarbete med läkemedelsföretaget MSD, dotterbolag till Merck and Co. Inc., sedan januari 2017. Samarbetet syftar till att förbättra framtidens kliniska forskning och stödja produktutveckling genom att stimulera patientnära utfallsstudier, det vill säga studier om hur godkända läkemedel fungerar i klinisk verklighet, så kallas Real World Evidence.

Detta strategiska samarbetsavtal tecknat under 2016 ger KI ett tillskott på minst 1 miljon USA-dollar per år i fem år. Upplägget är att MSD bidrar med pengar och områdesexpertis, medan KI går in med motsvarande värde i forskningskapacitet och personella resurser.