Skip to main content

KI insamlingfonders donatorer

Ett stort och varmt tack till alla våra donatorer

Nedan presenteras de som har skänkt från 500 kr till någon av KI Insamlingsfonder.

Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss för att diskutera andra möjliga ändamål som du vill stötta, eller om du har frågor om KI Insamlingsfonder. Naturligtvis kan du vara anonym om du önskar. Kontakta oss via e-post development-office@ki.se.

Dessa personer har skänkt över 2 500 kr till KI Alumni insamlingsfonder

Staffan Ahnve ¤ Karl-Magnus Andreasson ¤ Lars Argréus ¤ Agneta Aust Kettis ¤ Christer Bergheden ¤ Bo Bertilson ¤ Magnus Boijsen ¤ Claes Bothin ¤ Lars-Åke Broström ¤ Jan Carlstedt-Duke ¤ Peter Danielsson ¤ Ingrid Edsman ¤ Lennart Eleborg ¤ Christina & Harald Eliasch ¤ Göran Elinder ¤ Margaretha von Essen ¤ Magnus Fehrm ¤ Joachim Forsgren ¤ Karin Forsgren ¤ Maria Fröberg ¤ Ulla Föhrer ¤ Lars Gatenbeck ¤ Lars Gerhardsson ¤ Ian Goldie ¤ John Grubbström ¤ Per Hamsten ¤ Robert Hast ¤ Linda Held ¤ Inga Lill Hildebrand ¤ Claes Hildebrand ¤ Tobias Hoffman ¤ Christina Holck-Clausen ¤ Claes Hollstedt ¤ Stefan Holmström ¤ Mikael Horal ¤ Uffe Hylin ¤ Gunnar Höglund ¤ Martin Ingelsson ¤ Reet Joandi ¤ Bengt-Olof Johansson ¤ Patrik Jonsson ¤ Zarina Kabir ¤ Taavi Kaaman ¤ Marianne & Thomas Kahan ¤ Gunnar Kallner ¤ Håkan Kalzén ¤ Anita Karstorp ¤ Ove Larsson ¤ Dan Leksell ¤ Carola Lemne ¤ Lotta Liman ¤ Arne Ljungqvist ¤ Caroline Lundgren ¤ Hanna Lundmark ¤ Malin Mattiasson ¤ Ulla Naumburg-Freyschuss ¤ Gunnar Németh ¤ Margareta Norén ¤ Urban Nylén ¤ Lars Nylund ¤ Ingrid Näsman Björk ¤ Björn Odlander ¤ Chung Ok Oh ¤ Petter Olsson ¤ Göran & Viola Petrén ¤ Bo Philipson ¤ Magnus Rahm ¤ Johan Raud ¤ Evin Rude ¤ Ulf Rydberg ¤ Aniko Salanky ¤ Göran Sandberg ¤ Ulrik Sartipy ¤ Kjell Schedvins ¤ Claes von Segebaden ¤ Mikael Sellman ¤ Stefan Sjöberg ¤ Dick Sjögren ¤ Svante Sjöstedt ¤ Stefan Skagerberg ¤ Gudmund Stinzing ¤ Jan Stjernsvärd ¤ Kristina Stånge ¤ Carl-David Sundstedt ¤ Johan Svensson ¤ Jan Svensson ¤ Francisco Taltavull ¤ Erik Tegmark ¤ Jörgen Torhall ¤ Imants Vilemsons ¤ Britta Wahren ¤ Harriet Wallberg-Henriksson ¤ Carl-Johan Wallin ¤ Xiaoda Wang ¤ Carl Warholm ¤ Anders Wennerberg ¤ Nils Wildeman ¤ Mikael Åberg ¤ Kristian Ängeby ¤ Eva Löwdahl ¤ Embla Steiner ¤ Bo Törnqvist ¤ Anita och Stellan Kasslemar ¤ Eugen Steiner ¤ Ladislau Steiner ¤ Kristin Hjörleifdottir-Steiner ¤ Svava Steiner ¤ Pelle Netz ¤ Fathi Landolsi ¤ Karin Hehenberger ¤ Rebecca Popenoe och Johan Thor

Dessa personer har skänkt över 500 kr till KI Alumni insamlingsfonder

Helena Almer ¤ Magna Andreen Sachs ¤ Kristina Arvidsson Fyrberg ¤ Kristina Assargård ¤ Kurt G E Bergström ¤ Kerstin Brismar ¤ Johanna Bäckström ¤ Ove Carlsson ¤ Jörn Delvert ¤ Eva-Britt Dennerstedt Ekström ¤ Marie-Louise & Wille Douglas ¤ Thomas Elveros ¤ Inga-Lill Engelmark Schönning ¤ Inger Florin ¤ Johanna Forsman ¤ Eva Furumo ¤ Ulla Föhrer ¤ Dan Grandér ¤ Björn Guding ¤ Lisbeth Hahr ¤ Torbjörg Hagström ¤ Britta Hammarberg ¤ Katarina Heidvall ¤ Anne-Marie Holmen ¤ Shaidul Islam ¤ Rolf Johansson ¤ Ann-Christin Johnson ¤ Gunilla Johnsson ¤ Anna Josephson ¤ Gisela Keller ¤ Per Kulling ¤ Ingegerd Kvist Berggren ¤ Eva Marie Lindman ¤ Jan Lindström ¤ Anders Löfström ¤ McNicolas ¤ Ewa Milerad ¤ Gunilla Myhrman ¤ Arthur Nathanson ¤ Inga Maria Neve ¤ Malin Nilsson ¤ Henrik Nybäck ¤ Eva Olerud ¤ Anna-Lena Paulsson ¤ Jan-Olof Persson ¤ Sari Ponzer ¤ Nina Rehnqvist Ahlberg ¤ Marianne Reimers-Wessberg ¤ Ann-Sofie Rhedin ¤ Gun Rudquist ¤ Kristina Rumpunen ¤ Per Sahlin ¤ Agneta Samuelson ¤ Rolf Sandström ¤ Inger-Eva Schönning ¤ Barbro Skyldberg ¤ Edvard Smith ¤ Ragna Spangen ¤ Karin Sundström ¤ Gunvor Svartz-Malmberg ¤ Juliette Säwe ¤ Kristina Törner Svenhamn ¤ Ants Valdre ¤ Cecilia Wernekinck Salamon ¤ Gunnel Widerström ¤ Sylvia Widing ¤ Dan Eric Wiklund ¤ Margareta Zakrisson Plogander ¤ Marcus Åvall

Ett stort tack till alla våra donatorer!