Skip to main content

KI Alumni Wikipediaprojekt

Visste du att Wikipedia är en av världens ledande källor för medicinsk information? Samtidigt finns stora luckor i det svenska vetenskapliga medicinska materialet, jämfört med den information som finns på flera andra språk? Vill DU vara med och bidra med dina ämneskunskaper?

Just nu söker vi alumner att delta i vårt pilotprojekt som vi kallar för KI Alumni Wikipediaprojekt. Kontakt oss idag på alumni@ki.se.

Vad är Wikipedia egentligen?

Wikipedia är världens sjunde mest besökta webbplats och drivs på icke-kommersiell basis av användare över hela världen för att tillgängliggöra fri kunskap. Uppslagsverket Wikipedia används av allmänheten när det kommer till att söka information om medicin och hälsorelaterade ämnen och under 2013 hade Wikipedias sidor om just detta ämne 4,8 miljarder visningar vilket gör det till en av de mest använda källorna till information om medicin och hälsa i världen. Det är givetvis viktigt att hälsoinformationen på Wikipedia är saklig och pålitlig och volontärer och ämnesexperter samarbetar för att uppdatera och underhålla sidornas kvalitet på en mängd olika språk. Det sammanlagda artikelinnehållet med hälsoinformation använder sig av ca 1 miljon källhänvisningar till trovärdiga källor. På svenska Wikipedia finns många artiklar som kan utökas och uppdateras så att fler kan få tillgång till hög kvalitet av hälsoinformation.

Vad är KI Alumni Wikipediaprojekt?

Målet är att involvera svensktalande KI-alumner, en grupp med omfattande kunskap inom det medicinska området, i utvecklingsarbetet med den svenska Wikipedia.

Med hjälp av projektet vill vi:

  • Öka mängden medicinskt innehåll på svenska Wikipedia.
  • Ge KI-alumner en möjlighet att bidra med sin kunskap till allmänheten

Varför ska du bidra? Läs en motivering av en medicinsk redaktör på engelska Wikipedia>>

Vad går pilotprojektet ut på?

En mindre grupp alumner samlas till ett pilotprojekt som planeras löpa under höstterminen 2017. Pilotgruppen samlas till tre separata tillfällen då bland annat personal från Wikipedia kommer att ge den utbildning och handledning som krävs.

Workshop 1: Lär dig mer om Wikipedia som en viktig källa av kunskap och hur man använder verktyget.

Workshop 2: Identifiera medicinska eller forskningsrelaterade områden som idag saknar uppdaterad information på Wikipedia.

Workshop 3: Kom igång! Med stöd från vana Wikipedia-publicerare börjar vi arbetet med att redigera i befintliga sidor samt skapa nya.

Efter de tre utbildningstillfällena, kommer pilotgruppen skapa individuella mål och gruppmål för innehållsförbättring inom en angiven tidsperiod. Därefter kommer en utvärdering att utföras och analyseras.

Är du intresserad av att bidra?

Om du är intresserad, kontakta oss på alumni@ki.se.