KI Alumni & Friends

This page in English

KI Alumni & Friends är ett professionellt och socialt nätverk för alla som vill hålla kontakten med Karolinska Institutet. KI:s tidigare studenter, forskare och anställda utgör ett stort nätverk av erfarenhet och kunskap med kontakter världen över. KI Alumni & Friends har som målsättning att skapa och upprätthålla kontakter med alumner genom nyheter, evenemang och värdefull service. 

Alumn