Skip to main content

Karolinska Institutets mottagningsfunktion för företag

Innovationskontoret

Behöver ditt företag råd och stöd för att hitta rätt kompetens, partner eller samarbetsform vid Karolinska Institutet - då är du välkommen att kontakta Innovationskontoret.

Innovationskontoret är en enhet inom universitetsförvaltningen och KI:s centrala service- och supportfunktion för företag. Innovationskontoret kan också fungera som ett aktivt stöd i enskilda samarbetsprojekt. Det finns en mängd olika sätt som företag kan samarbeta med KI på, både vad det gäller utbildning och forskning. Det kan handla om allt mellan strategiska samarbeten ned till enskilda samverkansprojekt på forskar- eller studentnivå. Behöver ditt företag hjälp med att hitta rätt personer, rätt samverkansform eller kanske bara att få svar på frågor kring närlingslivssamverkan så tveka inte att kontakta Innovationskontoret. Innovationskontorets tjänster är kostnadsfria. Läs mer om Innovationskontoret här.

Projektledare

Richard Cowburn

Telefon: 08-524 864 78
E-post: Richard.Cowburn@ki.se