Skip to main content

Kampanjen Genombrott för livet, 2005 - 2010

Mellan år 2005 -2010 genomförde Karolinska Institutet kampanjen Genombrott för livet, KI:s första fundraisingkampanj någonsin. Målet var att till 200-årsjubileeet 2010 samla in en miljard kronor till banbrytande medicinsk forskning.

Tack vare stort engagemang och generositet från människor i vår omvärld gick kampanjen i mål som en av de mest framgångsrika i Europa någonsin. Med drygt en miljard insamlade kronor står Karolinska Institutet nu väl rustat att verka för fortsatta medicinska genombrott med målet att finna nya metoder för vård och behandling inom en rad forskningsområden.

Karolinska Institutet vill återigen rikta ett stort och varmt tack till alla generösa bidragsgivare som hjälpt oss att skapa fantastiska förutsättningar för nya medicinska genombrott. En liten del i vår tacksamhet gestaltades i avtäckningen av en donationsvägg på KI Campus i Solna.

Kampanjkommittén

Fundraisingkampanjen "Genombrott för livet" leddes av rektor Harriet Wallberg-Henriksson med stöd av en kampanjkommitté där Prinsessan Christina, Fru Magnuson var ordförande.

Ledamöter i kampanjkommittén

 • Prinsessan Christina Fru Magnuson, ordförande
 • Claes Ekström
 • Peje Emilsson
 • Robert af Jochnick
 • Håkan Mogren
 • Madeleine Olsson Eriksson
 • Barbro Osher (saknas på bilden)
 • Stefan Persson
 • Sven H. Salén
 • Bengt Samuelsson (saknas på bilden
 • Peter Thelin
 • Torgny Wännström
 • Håkan Åström